All in UNDERVISNINGENS ROLLE

Kunst i undervisningen I - Kunst som håbets fødselshjælper

Af Søren Lindgreen · Undervisning handler om tre ting: at få folk til at tilegne sig nyt stof, at gøre sig overvejelser om hvordan de kan bruge det lærte i deres eget liv og i den proces lære nye ting om dem selv og deres plads i samfundet. Det sidste er ofte meget abstrakt og det kan derfor hjælpe at se hvordan andre har gjort det, eller hvordan andre har tænkt over noget af det samme. Her kan kunst hjælpe.