All in DEN GODE TIME

Didaktiske overvejelser over det ufærdige – af Maya Thisted

GÆSTEBLOG · For mig at se, må en væsentlig facet ved læring være at de lærende deltager i forhold til en åben struktur der kan bevæges af andre end underviseren, at strukturen er ufærdig og kan bevæges af de tilgange der viser sig, at kursisterne kan sanse teoriernes bredde og analytiske muligheder, som måske ikke engang lige var tænkt af underviseren selv.

Bliv inspireret af Maya Thisteds oplevelser med læring som et ufærdigt projekt.

Læs mere ➞