Tillid og foretagsomhed

Af Søren Lindgreen · Ifølge Den danske ordbog betyder foretagsom at man har lyst og energi til at sætte ting i gang. Det gode spørgsmål er så naturligvis; hvordan skaber man en foretagsomhed hos folk? Ifølge tænkere som Hartmut Rosa, John Dewey og mange andre handler det om at give folk inspiration til det foretagsomme og så give dem plads til at prøve det. Men for en kontrolfokuseret underviser, er det angstprovokerende. Sådan vil jeg forsøge at give slip.

Læs mere ➞

Anmeldelse: Dialog

Af Jeppe Ejlskov · "Dialog" er en velskrevet, letlæst, overskuelig og synteseskabende bog, der handler om aspekterne ved god undervisning. Bogen illustrerer meget fint, hvor multifacetteret, situationsbunden og uforudsigelig undervisning er. Der findes ikke noget quick fix, en bestemt metode som virker. Samtidig er bogen en påmindelse om, at den kollegiale sparring er noget af det mest værdifulde.

Læs mere ➞

 

Kunst i undervisningen I - Kunst som håbets fødselshjælper

Af Søren Lindgreen · Undervisning handler om tre ting: at få folk til at tilegne sig nyt stof, at gøre sig overvejelser om hvordan de kan bruge det lærte i deres eget liv og i den proces lære nye ting om dem selv og deres plads i samfundet. Det sidste er ofte meget abstrakt og det kan derfor hjælpe at se hvordan andre har gjort det, eller hvordan andre har tænkt over noget af det samme. Her kan kunst hjælpe.

Hvad er det modsatte af "formløshedens tyranni" ?

Af Jeppe Ejlskov · Rutiner, ritualer, strukturer og faste holdepunkter. Det er min oplevelse at mange kursister efterspørger det. Samtidig med at de forklarer mig, hvor lidt de tror på autoriteter og traditioner i et flydende højhastighedssamfund. Hos både Løgstrup og Ziehe fandt jeg begreber for denne modtendens: længslen efter strukturer, traditioner og aversionen mod formløsheden.

Læs mere ➞

Team Teachers - eller en historie om den gode hverdag og det firedobbelte pres

Dette er en klassisk historie om hvordan det er godt at stå sammen, hvis der er store problemer der skal overkommes. En historie om mægtige kræfter og ustoppelig forandring. Der er desværre hverken hobbitter eller drager, og mørkets fyrste hedder hverken Lord Business, Evil Overlordeller noget andet sejt, men noget i retning af Effektiviseringsmålsætningen. Men hæng på alligevel.

Af Søren Lindgreen

Husk øjenkontakten

Af Jeppe Ejlskov · Lærer-elev relationen. Er du opmærksom på samspillets mikrodele? Øjenkontakten, den rolige tale, måden du siger tingene på, de venlige ord og nik, tonefaldet, smillet og latteren. Husker du at indlægge tid til små individuelle samtaler og give eleverne selvbestemmelse? Læsningen af Louise Klinges glimrende bog "Lærerens relationskompetence" var en øjenåbner.

Læs mere ➞