Pædagogisk Damage Control - bidrag til en fælles liste!

Pædagogisk Damage Control - bidrag til en fælles liste!

Pædagogisk off-day

Indenfor den danske flåde taler man om "Krav til brandslukning" og "Damage Control udstyr". På samme måde kunne jeg godt tænke mig - sammen med dig kære læser - at skabe en liste over pædagogisk Damage Control: teknikker til at redde en pædagogisk off-day. Selv havde jeg en sådan dag fornylig. Det er kun sket et par gange på 15 år, men er stadig dybt ubehageligt, når man står i situationen: Jeg havde glemt stort set alt min forberedelse: notater, min bog, ekstra artikler, restoplaget af kopisættet fra sidst, den illustrative film, diskussionssspørgsmål/arbejdsspørgsmål og begrebskort. Det eneste jeg havde var en tipskupon til dagens lektie. Da jeg tændte for storskærmen i klassen gik pæren! Lettere febrilsk hastede jeg igennem tipskuponen og måtte efter 20 minutter konstatere, at jeg ikke havde mere materiale til de resterende to en halv time. Hvad gjorde jeg? Se mit bud til punkt 1 og 2 på den fælles liste! Timerne gik - efter omstændighederne - godt.

Jeg byder ind med de første forslag og ideen er så, at du fortsætter listen! Dine kommentarer og forslag bliver en del af indlægget.

Bidrag til den fælles liste

  1. Skab et overblik over katastrofens omfang og start med at købe tid: send f.eks. klassen ud på en Walk and Talk med beskeden: "Gå to og to en tur i 25 minutter. I skal forlade klassen. Snak om de vigtigste begreber indenfor det netop afsluttede tema om - i dette tilfælde socialpsykologi - og kom tilbage med én pointe som I præsenterer for resten af klassen. Præsentationen skal vare tre minutter og i skal bruge minimum en model eller illustration." Ring til eller løb ned til dine gode fagkollegaer, som du i forvejen systematisk deler viden med (læs indlægget: "Stjæl nu og del senere"). Forklar dem situationen, få et par hurtige råd og noget aktuelt materiale og brug de næste 25 minutter på at skrue noget sammen til resten af timerne. P.S. Jeg bruger også Walk and Talk - som en glimrende fagtæt variationsmulighed - når jeg ikke har glemt mit materiale :)
  2. Gå ned i dit skab, hvor der altid lægger et par fagrelevante film, just in case! I en årrække havde jeg altid "Kongekabale" og "Sicko" liggende til samfundsfag!. I skabet lægger også altid nogle blanke begrebskort. Tag 15 med! Skriv på den ene side af hvert kort et begreb og bed eleverne om i grupper at skrive en kortfattet definition på bagsiden. Herefter skal de forsøge at huske definitionerne udenad eller genfortælle dem for hinanden. Begrebskort har et utal af kombinationsmuligheder. Se "Kort om samfundsfag" - opgavekortene (klik her)
  3. Min læser Julie Christensens råd er: "En dag når teknikken svigter og det ikke er muligt at anvende SMART-boardet hverken som elektronisk tavle eller til at vise en film + alle ens noter og opgaveark ikke er tilgængelig af den ene eller anden årsag.... Så har man forhåbentlig givet ens kursister en lektie for i forvejen - og så kan man altid køre en form for faglig læsning! Det betyder dog ikke, at optimal undervisning med faglig læsning ikke normalt kræver forberedelse m.m Men sæt kursisterne i grupper til at lave følgende opgave: 1) Noter alle ord som de ikke forstår i teksten. 2) Derefter skal kursisterne i gruppen dele ordene i mellem sig og slå betydningen op - frem med mobiler, Ipad eller PC! 3) Lad dem nu se om de kan forstå betydningen af ordet i selve teksten ved at læse rundt om ordet i teksten. 4) Kursisterne deler deres nye viden med resten af gruppen - og teksten gennemlæses igen sammen i gruppen. 5) Derefter skal kursisterne vise deres forståelse af teksten som helhed ved at anvende en kreative formidlingsform (tegning, sang, vodcast, rollespil, pjece osv.), hvor læreren opstiller forskellige målgrupper fx a) 14-årige i folkeskolen, b) HF-kursister på samme niveau som holdet selv eller c) en gruppe pensionister i en seniorklub. 6) Gruppeoplæg i nye mindre grupper (ekspertkarrusel) eller klassefremlæggelse. Så er man forhåbentlig kommet igennem lektionen med høj kursistaktivering og interessante fremlæggelser:)" Tusind tak for dit råd, Julie!
Begrebskort: Når faglighed og elevaktivitet går op i en højere enhed

Begrebskort: Når faglighed og elevaktivitet går op i en højere enhed

Få et benspænd og få øjnene op for flere måder at undervise på

Få et benspænd og få øjnene op for flere måder at undervise på