Videostafetten om den gode undervisning: del 3

Videostafetten om den gode undervisning: del 3

Hvad er den gode undervisning?

Vi tager en runde mere i videostafetten og spørger, hvad der kendetegner den gode undervisning?

I denne tredje video-stafet er rollerne byttet om, for nu udsættes lektionen.dks egen grundlægger Jeppe Wolff Ejlskov for spørgsmål om, hvad der kendetegner den gode undervisning. Jeppe er til daglig underviser i samfundsfag og psykologi på KVUC og kursusleder for pædagogikum-kandidater, og fortæller bl.a. om vigtigheden af hele tiden at udvikle lærer-elev-relationen og arbejde målrettet med undervisningens begyndelse og afslutning.

Den gode undervisning er for Jeppe Wolff Ejlskov karakteriseret ved på den ene side en høj grad af styring og samtidig en god kontakt mellem lærer og elev. Det relationelle aspekt er de seneste år blevet et stadigt vigtigere fokuspunkt for Jeppes egen undervisning. Det handler om at kunne balancere mellem en stærk målstyring men samtidig med elementer af uforudsigelighed, nogle sprækker og noget usynligt.

Særligt det store spænd mellem den fagligt stærke og den fagligt udfordrede elev, er en udfordring som Jeppe dagligt møder. Dette aspekt skal man, ifølge Jeppe, hele tiden arbejde med. Der skal være udfordringer for begge elevtyper. Læringsmæssigt skal de gerne stå lidt på tæer. De skal udfordres.

Se hele interviewet her:

Prologen: 5 tips

Prologen: 5 tips

Undervisning i automatiseringens tidsalder - af Søren Lindgreen

Undervisning i automatiseringens tidsalder - af Søren Lindgreen