Tydelighed og struktur giver ro og et godt læringsmiljø

Tydelighed og struktur giver ro og et godt læringsmiljø

Et centralt element ved god undervisning er tydelighed og struktur. Tydeliggør formålet med dagens timer og undervisningsforløbet:

  1. Skriv dagens program og formål på tavlen.
  2. Tydeliggør instruktioner (de skal både siges, stå på et papir og på en slide/Smartboard).
  3. Tydeliggør når du skifter mellem forskellige undervisningssekvenser (her kan f.eks. bruges www.tagtid.dk).

Det handler således om at være sproglig og faglig "klar i spyttet" samt om strukturering af såvel viden som undervisningens faser (sekvenser), så der er en logisk sammenhæng mellem dem.

Det giver kontinuitet og ro klassen, når undervisningens elementer glider forudsigeligt og umærkeligt over i hinanden
— skriver Jens Peter Christiansen (se henvisning nederst i indlægget).

Prolog og epilog

Specielt vigtigt er timens begyndelse (prolog) og afslutning (epilog). Brug her en fast struktur - nogle faste rutiner.

  • Prologen kan f.eks. være en tipskupon til dagens lektie eller punktet ”fra sidst”: sum over vigtige pointer fra sidste undervisningsgang.
  • Epilogen kan f.eks. være: bliv enige med sidemanden om de tre vigtigste pointer fra idag.

Afslutningsvist kan klassen blive enige om tre pointer som skrives på tavlen. Epilogen kan også være en lille hurtigskrivningsøvelse: ”Hvad har jeg lært i dag?” eller ”Hvad forstod jeg ikke idag?”

 

Yderligere inspiration og kilder

Bogen "Hvad vi ved om god undervisning" af Andreas Helmke m.fl., redigeret af Jens Peter Christiansen, Kap. 1: "Hvad er god undervisning?" og kap. 4: "At styre og inspirere læreprocesser - hvad ved vi om klarhed og strukturering?", Dafolo 2011.

Bogen "Hvad er god undervisning?" af Hilbert Meyer, Gyldendal 2005.

Tydelighed og struktur hænger også sammen med klasseledelse: Se Gymnasieforskning nr. 4, maj 2015, side 5-11 og denne blog fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale medier (klik her)

Spørgeteknik – vejen til øget elevaktivitet

Spørgeteknik – vejen til øget elevaktivitet