Plads til at fejle: Tre kreaøvelser

Plads til at fejle: Tre kreaøvelser

Plads til at fejle

Jeg vil gerne skabe et klasserum, "hvor der også er plads til at begå fejl" (Interview med professor Lene Tanggard i Folkeskolen d. 3/10-2008: Kreativitet kan og skal læres) og som i det hele taget fremmer lysten til at lære. Et klasserum som rammer balancen mellem viden og kreativitet (Hans Henrik Knoop: Kreativitet i pædagogik og uddannelse. CIRIUS 2009). Jeg bliver aldrig færdig, men her er tre øvelser, som jeg indtil videre har forsøgt mig med. Håber at du, kære læser, vil bidrage med tanker, gode, sjove og skøre kreative ideer.

Fortæl en fælles historie

(10- 20 minutter, 4-5 i hver gruppe). Hjemmefra: Lav 10 begrebskort (få inspiration her og her) * 8 kopier og klip dem ud. Til hver gruppe: læg begrebskortene med bunden opad. Udpeg én fra gruppen, som tager et begrebskort og starter på en historie. Den næste i gruppen trækker et nyt begreb og fortsætter historien osv. Du kan evt som Gamemaster beslutte, hvad de to første linier af historien skal være. I samfundsfag kunne det være: "På pressemødet blev statsministeren spurgt om, hvordan han forholder sig til...". Som Gamemaster kan du også vælge at smide et nyt og overraskende kort på bordet!

Skriv et Haikudigt eller rap

(30-60 minutter, 1-4 personer i hver gruppe). Bed gruppen lave enten et Haikudigt (japansk lyrikform som består af 17 stavelser fordelt på tre grupper med hhv. fem, syv og fem stavelser) eller et rap om dagens lektie/ugens lektier. Der skal indgå minimum to begreber eller to teoretikere. Digtet eller rapteksten læses højt/synges/opføres for de andre.  

Pick a Picture: den visuelle komponent

(10-30 minutter, i grupper eller hele klassen). Tilføj et visuelt element til undervisningen. Køb (jeg har selv købt Pick a Picture og har stor fornøjelse af dem) eller lav selv nogle billedkort. Lav ovenstående øvelse: "fortæl en fælles historie" men nu med billedkort. Hver i gruppen vælger et billede og én starter historien. Som gamemaster vælger du, hvilke faglige krav der skal være til historien. Historien kan f.eks. have som ramme: årets vigtigste faglige erfaringer og succesoplevelser. Du kan også blive inspireret af denne flok øvelser.

Tanggaard om kreativitet

Tanggaard siger bl.a. om kreativitet:

"Det kræver tid til fordybelse. Det er ret centralt. Det er der flere pædagogiske forskere, der gør opmærksom på. Vi skal passe på, at vi ikke svigter børnene ved hele tiden at fortælle dem, at de skal skifte emne, at de skal videre fra det ene til det andet. Nogle gange skal vi lære at lade dem fordybe sig. For det er dér, muligheden for kreativitet opstår." (...) Skøre ideer skal have lov til at blive ­pustet lidt op." (op.cit. Folkeskolen).

Tid, fordybelse, plads til at fejle og de skøre ideer som bliver pustet op. Et godt sted at starte.

Inspiration og litteratur

Lene Tanggaard. Lær! Gyldendal Business 2015.

Interview med Lene Tanggard. Folkeskolen d. 3/10-2008. Kreativitet kan og skal læres.

www.blivklog.dk (se bl.a. artiklen af Hans Henrik Knoop).

Pædagogik og lærerfaglighed. Sten Larsen (red.). Hans Reitzels Forlag 2016.

Skærmfri virkelighed skaber nærhed og koncentration

Skærmfri virkelighed skaber nærhed og koncentration

Elevproduktioner motiverer – inspiration til gode øvelser

Elevproduktioner motiverer – inspiration til gode øvelser