The Why: Hvorfor underviser du?

The Why: Hvorfor underviser du?

Hvad er grunden til at du underviser? Hvilke værdier finder du i arbejdet? Dette spørgsmål kunne jeg tænke mig at spørge dig om, kære læser.

Man kan undervise af mange grunde. For mange af os, er det nok mest drømmen om, at kunne udvikle og rykke andre mennesker. Men dette overordnede mål kommer i mange forskellige afskygninger: Nogle er dybt optaget af læringens væsen, og udforske nye og anderledes tilgange til undervisning. Andre er motiveret af, at inddrage de mange muligheder som IT har i undervisningen. Andre igen er vildt optaget af, at skabe ‘hele’ mennesker, som har lyst og mod på livet, gennem alternative veje til historiefortælling og alternative måder at åbne stoffet op på. Der er mange bud. Lad os inspirere hinanden: Hvad motiverer især dig?

Why: bidrag til listen

Jeg byder ind med, hvorfor jeg underviser, og ideen er så, at du fortsætter! Dine kommentarer og forslag bliver en del af indlægget. Det bliver spændende, at høre jeres tanker om dette vigtige spørgsmål.

Jeppe Ejlskov: "Jeg er underviser fordi det er så multifacetteret og vidunderligt uforudsigeligt. Jeg bliver aldrig færdig og nyder at kunne provokere lidt og bringe kursisterne til at forstå andre verdner end deres egen. Det er et herligt paradoks, at kursisterne på den ene side gør meget ud af at fortælle, at de ikke tror på autoriteter, og på den anden side har brug for nogen at klynge sig til. Jeg har nogle gakkede, sjove, inspirerende og fantastiske kollegaer."

Bent Nielsen: Hvorfor blev jeg biologilærer?

"Oprindelig var mit mål med uddannelsen (biologi på KU) ikke at blive underviser. Først da jeg fremlagde mit speciale, fandt jeg det spændende at formidle min viden, og jeg opdagede, at det kunne jeg godt finde ud af. Jeg kom i pædagogikum, fordi jeg derved kunne forlade dimittendsatsen i A-kassen. Den gang var man sikret en pædagogikumplads, blot man havde en kandidatuddannelse! I pædagogikum blev jeg bekræftet i, at jeg godt kunne undervise, og jeg kunne faktisk lide det. Alligevel gik der næsten 10 år før jeg fik fast ansættelse i den gymnasiale sektor (VUC)! Jeg havde ind til da en hel del deltids undervisningsjobs på forskellige niveauer, men også vikariater af anden karakter. Jeg blev mere og mere glad for undervisningen efterhånden som erfaringen voksede. I sin tid var mit mål med at uddanne mig til (miljø)biolog, at "redde verden". Nu kunne jeg se en mission i at undervise andre i, at være med på at passe på den verden, der er grundlaget ikke blot for os som mennesker, men for alle levende organismer. I min undervisning dyrker jeg den gode historie og humoren (biologi er bare skolens vigtigste fag ;-)), og jeg forsøger gennem dagligdagseksempler at anskueliggøre de ofte abstrakte modeller og mange fagbegreber, man gør brug af i biologi. Og selv om jeg nu snart går på pension, er det stadig en daglig udfordring og fornøjelse for mig at finde nye måder at præsentere og systematisere den biologiske viden på. Og en stor tilfredsstillelse, når jeg syntes, det lykkes. Så jeg har faktisk aldrig fortrudt, at jeg blev underviser! :-)."

Dialog og faglighed: modsætninger? - af Anna Ørnemose Rasmussen

Dialog og faglighed: modsætninger? - af Anna Ørnemose Rasmussen

Learning by Dewey - af Maria Duclos Lindstrøm

Learning by Dewey - af Maria Duclos Lindstrøm