Er undervisning også opdragelse?

Er undervisning også opdragelse?

I dagens Berlingske er der en tidstypisk artikel med 10 gode råd til børneopdragelse. Tidstypisk da det er 10 råd (klik-egnet) og den lover svar på noget som er på en top-1-prioritering for alle forældre: Gør jeg det nu godt nok?

Men det er faktisk også en ganske god artikel, og er en del af en serie avisen har om jagten på dannelse i et individualiseret og hurtigt samfund. Alle artiklerne fås i udvidede versioner som podcast. Forbilledligt.

Nå, dagens artikel handlede om børn, opdragelse og dannelse og der var talt med relevante personer: eksperter; professor emeritus Per Schultz Jørgensen, forfatter og formand for regeringens opdragelsespanel Sofie Münster og familieterapeut  Fie Hørby fra Blackbird Institute.

De ti råd er:

  1. Husk de famle dyder. Lær dit barn om samvittighedsfuldhed, ordentlighed og ansvarlighed

  2. Vær tydelig. Hav tydelige normer og sæt klare grænser for hvad der er rigtigt og forkert

  3. Giv børnene pligter. Vi skal lære vores børn at de er med i et fællesskab og at det indbefatter at alle tager del i arbejdet

  4. Stol på din egen opdragelse. Nutidens forældre skal stole på at de gør det godt nok, og de må også gerne stille krav.

  5. Udsæt børnene for noget, de ikke tør. Børn skal prøve nye ting og (nogle gange) sættes i svære og/eller kedelige situationer.

  6. Frygt ikke konflikten. Der vil opstå konflikter. Tag dem uden at opsøge dem.

  7. Stil ikke for mange spørgsmål. Det er ikke alt der er op til debat, og hvis vi stiller for mange spørgsmål fralægger vi os ansvar.

  8. Udsæt dine børn for kultur. Man skal kende sin historie og sin kulturelle baggrund, da det er vigtig del af vores fælles forståelsesramme. Vi har nemmere ved at være sammen med andre, hvis vi har noget til fælles.

  9. Lær dine børn at sige pyt – og undskyld. God dannelse er at kunne sige undskyld og at kunne komme videre, hvis man føler sig uretfærdig behandlet/uheldig.

  10. Udlad at skælde ud. I forlængelse af pkt. 6 – tag konflikten men gør det for så vidt muligt roligt. Arrigskab er kontroltab og det er utrygt for børnene. Arrigskab har også en tendens til at gøre noget specifikt til noget generelt. Man skal huske at tale om handlingen man er utilfreds med frem at gøre det personligt.

Det er ikke første gang jeg har set opdragelsesråd som disse, men det slog mig, at det egentligt også kunne være nogle gode pejlemærker for god undervisning. Måske kan man sammenligne undervisning med opdragelse. Hvad tænker du?

 

 

Skærmvaner - nuancer i debatten

Skærmvaner - nuancer i debatten

Edmund Burke – konservatismens profet (en anmeldelse)

Edmund Burke – konservatismens profet (en anmeldelse)