Læringsbarrierer - et dynamisk element?

Læringsbarrierer - et dynamisk element?

Pædagogikens "grand old man"

Knud Illeris har altid været en del af mit pædagogiske bagkatalog. Jeg læste hans bøger om læring da jeg tog sidefag i psykologi, på pædagogikum og igen som master i gymnasiepædagogik. Han er pædagogikens "grand old man" og han takkede af med en konference, hvor jeg og 300 andre var med. Allerede i elevatoren på vej op til festsalen på DPU gik det op for mig, hvor mange specielt ældre fans han har. Den pæne ældre dame fortalte entusiastisk, at hun havde læst hans bøger siden 1970erne.

Læringstrekanten: Indhold, drivkraft og sampil

Illeris er kendt for sin læringstrekant bestående af indhold, drivkraft og samspil. Han siger om indholdet: "Man kan ikke tale om læring, uden der er noget, der læres..." (Knud Illeris. Liv og læring. Roskilde Universitetsforlag 2016, side 219.) Drivkraften beskrives af Illeris som en tilskyndelse hos individet til at bruge mental energi på læringen. Samspilsdimensionen dækker over samspillet mellem den lærende og omgivelserne. Hermed handler læring om både fornuftens og følelsernes rolle (ibid. side 230.) Illeris konkluderer at "det kognitive og det affektive, det indholdsmæssige og det drivkraftmæssige i læringen er to forskellige og selvstændige områder eller dimensioner, der imidlertid altid fungerer integreret og kun kan udskilles analytisk." (ibid. side 221.)

Illeris ser sig beslægtet med Etienne Wenger, der har et centralt fokus på det sociale: "I det omfang vores institutioner beskæftiger sig direkte med læring, er de overvejende baseret på den antagelse, at læring er en individuel proces, at den har en begyndelse og en slutning, at det er bedst at adskille den fra vores øvrige aktiviteter (...) Hvad nu hvis vi anlagde et andet perspektiv, der satte læringen i sammenhæng med vores levede erfaring med deltagelse i verden? (...) Og hvad nu hvis vi desuden antog, at læring dybest set er et fundamentalt socialt fænomen, der afspejler vores egen dybt sociale natur som mennesker med evne til indsigt?" (Etienne Wenger. Praksisfællesskaber - Læring, Mening og Identitet. Hans Reitzels Forlag 2004. Citeret i Illeris side 231.)

Barrierer mod læring

Illeris har, som en af de eneste, skrevet om barrierer mod læring: "hvad der sker, når nogen ikke lærer det, de selv eller andre har tilsigtet, eller lærer på utilstrækkelige eller fordrejede måder." (ibid. side 208.). Barrierer mod læring kan, ifølge Illeris, medføre dynamisk, signifikant og overskridende læring. Illeris skelner mellem læringsforsvar og læringsmodstand, hvor førstnævnte er et naturligt ubevidst psykodynamisk forsvar og sidstnævnte knyttet til enkeltsituationer, hvor den enkelte siger NEJ. "Gør noget anderledes end forventet" siger Illeris. Det kan bryde de naturlige barrierer mod læring og tilføjer "Den der yder modstand har ofte...behov for at få en hånd til at...forankre sin modstand i noget der peger fremad." (www.formidlingsnet.dk/hvad-er-laering/)

Hvilke erfaringer har du med barrierer mod læring? Skriv i kommentarfeltet herunder.

Inspiration og kilder

Knud Illeris. Liv og læring. Roskilde Universitetsforlag 2016.

Knud Illeris. Læring. 3. udgave, Samfundslitteratur 2015.

Www.formidlingsnet.dk/hvad-er-laering/

Når undervisning får én til at falde i søvn - af Louise Pindstrup

Når undervisning får én til at falde i søvn - af Louise Pindstrup

Dit bedste mandag-morgen trick

Dit bedste mandag-morgen trick