Knastbehandling - tackl dine pædagogiske udfordringer

Knastbehandling - tackl dine pædagogiske udfordringer

Knastbehandling er en konkret og hurtig videndelingsmetode, beskrevet af Ib Ravn, til at tackle hinandens undervisningsudfordringer. Metoden er deltagerorienteret og egner sig fint som et fast punkt - 10 minutter - til faggruppemøder. Metoden kan også bruges til korte frokostmøder. Den går i korte træk ud på, at en kollega fortæller om en:

knast (udfordring) og får råd og ideer til den gennem en effektiv, faciliteret sparringsproces. Alle bidrager med bud og inspark, som knast-ejeren tavst lytter til og noterer ned, så han kan følge op mere detaljeret hos råd-giveren efter mødet, hvis der er behov for det.
— Facilitering af Ib Ravn, Hans Reitzels Forlag, 2011, side 214.

 Følg denne opskrift og se eksempel (klik her).

 

Inspiration og litteratur

Bogen Facilitering af Ib Ravn, Hans Reitzels Forlag, 2011.

 

Få et benspænd og få øjnene op for flere måder at undervise på

Få et benspænd og få øjnene op for flere måder at undervise på

Edutainment fanger dine elevers opmærksomhed

Edutainment fanger dine elevers opmærksomhed