Undervisningens 10 komponenter: #1 - Strukturer

Undervisningens 10 komponenter: #1 - Strukturer

Værktøjer og det uforudsigelige

Den gode undervisning kræver brugen af en række værktøjer og samtidig evnen til at skabe plads til det uforudsigelige: den menneskelige faktor. Vi mener på Lektionen, at du som underviser skal gøre dig præcise overvejelser om, hvad man skal gøre før, under og efter undervisningen.

Pejlemærker: udfordr os på dem!

Vi har kogt det hele ned til 10 punkter: Undervisningens 10 komponenter. Vi beskriver i de kommende indlæg de 10 komponenter og kommer med forslag til øvelser. De 10 komponenter er skabt med udgangspunkt i gymnasiesektoren, men kan i høj grad også bruges i både folkeskolen, på professionshøjskolerne og universiteterne. Udfordr os endelig på dem! De skal jo stå deres prøve ude på lærerværelserne, i den daglige undervisning og blandt kollegaerne. De er ikke tænkt som en færdigret, snarere som nogle - forhåbentlig inspirerende - pejlemærker til det gode undervisningsliv. I sidste ende er det jo dig som underviser, der i en kompleks hverdag skal tage stilling til, hvad du finder værdifuldt.

Vi har også lavet en lille oversigtsfolder med de 10 komponenter, som vi meget gerne deler ud! Den kan du få tilsendt, hvis du sender mig en mail: jeppe@lektionen.dk.

#1 - Strukturer

"Transparens Ejlskov. Det skal være hamrende tydeligt, hvad du foretager dig i det klasselokale Ejlskov! Og husk Ejlskov, aldrig at hidse dig op." Sådan sagde min tyggegummityggende pædagogikumunderviser i sin tid til mig. Det er ord jeg tit har med mig i baghovedet, når jeg går ind til en klasse. Tydelige rammer og strukturer og med intentionen om at agere den venlige og nærværende autoritet. Eller som Dorte Ågård formulerer det: venlighed i klare rammer. Et strukturerende holdepunkt. Sådan vil jeg gerne se mig selv som underviser.

Rutiner og ritualer

God undervisning kræver forberedelse, men overforberedelse nedslider på længere sigt den gode underviser. Strukturer din undervisning med rutiner og ritualer. Rutiner, ritualer og faste holdepunkter. Det er min oplevelse at mange kursister efterspørger det. Samtidig med at de forklarer mig, hvor lidt de tror på autoriteter og traditioner i et flydende højhastighedssamfund. De klare regler, rutiner og strukturer kommer specielt de fagligt udfordrede til gode. De første 10 minutter af en time er de vigtigste. Start timen med rutiner som f.eks. at skrive dagens program og formål på tavlen, opsummere centrale pointer fra sidst, en "indgangsbillet", (som samles op på i slutningen af timen), en tipskupon eller snakke om hvad de fandt mest interessant ved dagens tekst. Slut med dagens centrale pointer eller en exit ticket: en billet som eleverne afleverer når de forlader klasselokalet. Den kan f.eks. se sådan ud: 1. Nævn tre ting, som du lærte idag, 2. Formuler to ting, som du vil lære mere om, 3. Skriv én ting, som du stadig er i tvivl om.

Undgå for mange detaljer

Lav en overordnet planlægning med præcise opgaveformuleringer og instruktioner og en tydelig markering af overgange. Du kan evt bruge en FIMME-struktur med sekvenser, forløb og overskrifter. Det sikrer en rød tråd mellem mål, indhold og metode. Undgå for mange detaljer men gentag istedet centrale strukturer og sammenhænge i stoffet.

Strukturen på den gode time

Sådan kunne den gode time se ud:

Øvelse

- Lav en uambitiøs skitse til din næste time. Hvad vil du starte og slutte med? Vis den til en kollega.

Inspiration og litteratur

Per Fibæk Laursen (red.) Mål med mening - mellem dannelse og målstyring. Hans Reitzels Forlag 2018.

Johan Poulsen, kollega på KVUC.

Undervisningens 10 komponenter: #2 - Komponér

Undervisningens 10 komponenter: #2 - Komponér

Karisma eller faglighed: Hvad skaber den gode undervisning?

Karisma eller faglighed: Hvad skaber den gode undervisning?