Undervisningens 10 komponenter: #5 - Inddrag

Undervisningens 10 komponenter: #5 - Inddrag

#5 - Inddrag

Selvbestemmelse er et almenmenneskeligt psykologisk behov. Elever bør derfor have indflydelse på valg af undervisningsformer. De kan helt konkret f.eks. vælge mellem forskellige typer af opgaver. Jeg har i samfundsfag forsøgt mig med en opgavebuffet.

Styring og frihed

Undervisning er, som Steen Beck også er inde på, en balancegang mellem styring og frihed. Uden styring sker der ingen bevægelse mod frihed. Inden for de klare rammer og ritualer skal der gives plads til at eleverne kan reflektere, tænke kritisk og finde ud af hvad der giver mening. Uden frihed til at tænke selv sker der ingen læring, men blot dressur. Beck skriver: “Selvfølgelig skal læreren styre, og selvfølgelig skal læreren lære eleverne at arbejde sammen - men det bør alt sammen ske for at vække elevernes interesse og lyst til at forstå og engagere sig.” (Steen Beck. Al den snak om læring - arven fra Piaget og Vygotsky i socio-eksistentiel belysning. Frydenlund 2017, side 225.)

Lektie-menukort

Den gode undervisning inddrager eleverne og relaterer til deres livsverden. Giv eleverne selvbestemmelse og valgfrihed. Jeg er blevet inspireret af Eva Pors lektie-menukort, hvor eleverne selv får lov at vælge hvordan de vil arbejde med lektien. De kan vælge elementer, det vil sige opgaver/øvelser, fra både forretten, hovedretten og desserten. Se et andet eksempel her.

Gør dem også medansvarlige for dele af undervisningen: lav øvelser hvor eleverne skal strukturere, formidle og producere viden og undervise hinanden. Louise Klinge skriver: “Vi får opfyldt vores selvbestemmelsesbehov, når vi kan se mening i det, vi laver. Og det er så vigtigt, at læreren begrunder, hvorfor det, vi arbejder med nu, er vigtigt”. (Folkeskolen.dk d. 12/5-2016. Styrk relationerne.)

Turistguide og gemmesteder

Stoffet skal åbne sig for eleven og og eleven skal åbne sig for stoffet. Du skal, med Thomas Ziehes ord, være den gode turistguide der guider eleverne i fremmede verdner og samtidig hjælpe med organiseringen og struktureringen af det faglige stof. Som Lene Tanggaard skriver: “Sagen er, at hvis der ikke er nogen (en lærer, en vejleder, eller et givet stof, en tekst, et materiale) til at pege ud i landskabet og vise, hvor hovedfærdselsårerne, gemmestederne og genvejene findes, så bliver det svært at orientere sig, og der bruges måske unødigt meget krudt på at gå ad veje, der ender blindt.” (Lene Tanggaard. Læringsglemsel. Klim 2018, side 91.)

Inspiration og litteratur

Lene Tanggaard. Læringsglemsel. Klim 2018.

Steen Beck. Al den snak om læring - arven fra Piaget og Vygotsky i socio-eksistentiel belysning. Frydenlund 2017.

Louise Klinge. Lærerens relationskompetence. Dafolo 2017.

Eva Pors undervisningsblog: www.111variation.dk

Vi skal svare dem, at vi alle skal tage os sammen

Vi skal svare dem, at vi alle skal tage os sammen

Undervisningens 10 komponenter: #4 - Varier

Undervisningens 10 komponenter: #4 - Varier