En platform for tidssvarende undervisning

Lektionen.dk bliver drevet af Jeppe Wolff Ejlskov og Søren Lindgreen. Indlæggene begyndte som dag-til-dag-videndeling på KVUC, hvor vi begge underviser.
Vi tager udgangspunkt i den praktiske undervisning og forholder os til, hvordan politiske og teknologiske tendenser vil ændre undervisningen, som vi kender den. Vi vil samle egne og andres bud på, hvordan vi også fremover kan få bedre undervisere og dygtigere elever.

Undervisning og videndeling har altid været fundamentet for et velfungerende samfund. Det vil det også være i fremtiden. Men reformer og robotter vil ændre måden, vi forstår og udfører god undervisning på. Teknologiske tiltag fascinerer os, men vi er sikre på at tidssvarende undervisning også foregår i fysiske rum, hvor mennesker møder hinanden. 

Vi håber, at bloggen kan tjene som inspiration til din egen undervisning.

Vi du være med?
Vi vil meget gerne også høre på andre end os selv, så gæsteindlæg er meget velkomne. Skriv til jeppe@lektionen.dk

 

Jeppe Wolff Ejlskov er lektor i samfundsfag og psykologi og har en mastergrad i gymnasiepædagogik. Han er ansat på Københavns VUC, hvor han er underviser, vejleder og fagdidaktisk konsulent samt været medinitiativtager til supervisionsforløb og kursus for nye lærere. Derudover er han ministeriel tilsynsførende for pædagogikumkandidater og udvikler af undervisningsmaterialer.

 

Søren Lindgreen er lektor i samfundsfag, erhvervsøkonomi og innovation på Københavns VUC.
Han udvikler også undervisningsmaterialer, har drevet og udviklet co-working steder og holder foredrag om fremtidens undervisning. Derudover er han meget interesseret i, hvordan man lærer robotter at opføre sig ordentligt og har engang bygget et 5 meter højt dødningehoved, hvor folk kunne mødes og drikke øl.

 

 

 

Følg med på Facebook


Kloge ord - sagt om undervisning, didaktik & læring

Klarhed og strukturering hører til de klassiske kendetegn på god undervisning.
— Andreas Helmke i "Hvad vi ved om god undervisning", side 51, Dafolo 2011.
[…] komponenter som høflighed, strukturering og beslutsomhed (er) nogle meget vigtige kvaliteter ved en lærers professionelle pædagogiske stil.
— Fra Chat med Thomas Ziehe onsdag d. 2. marts 2005, det elektroniske tidsskrift Agora, CVU Storkøbenhavn.
Hvis treklangen elev-sag-lærer skal fungere, forudsætter det både lærerens optagethed af sagen og opmærksomhed over for eleven.
— Sven Erik Henningsen i ”Undervisning og lærerpersonligheden”, s. 41-42, KvaN 45.
[…] Det er meget vigtigt, at du i løbet af de første ti minutter viser eleverne, at du er venlig, interesseret i dem, og at du også er villig til og i stand til at styre.
— Theo Wubbels, Professor i uddannelse og pædagogik, Gymnasieforskning nr. 4, maj 2015.
Elever […] har brug for strukturer og faste venlige rammer. Men rammerne skal adskille sig fra det normale hverdagsliv - de skal tilbyde en symbolsk virkelighed, som har en aura af noget, jeg som elev gerne vil prøve at blive en del af.
— Thomas Ziehe, interview i folkeskolen.dk d. 13 marts 2009.