Gennemtænkt evaluering gør dig til en bedre underviser

Gennemtænkt evaluering gør dig til en bedre underviser

Vi lever i en evalueringskultur, hvor alt er til revision - også din undervisning. Når det er sagt, kan en gennemtænkt evalueringspraksis gøre dig til en bedre underviser. Derfor bør du integrere evaluering som et naturligt element i din undervisning hvor

"evalueringsresultater (...) betragtes som input til en reflektionsproces og ikke som sandheden" (Torben Spanget Christensen, Ph.d og Lektor på IKV, Syddansk Universitet, citeret i Pæd-Pixi, IKV, Syddansk Universitet, 2015, side 34).

Hvorfor, hvad og hvordan

Det er vigtigt, at du i den forbindelse stiller dig de tre didaktiske spørgsmål: hvorfor, hvad og hvordan. Her er nogle eksempler på evalueringsformer: plenumevaluering, individuelle samtaler, spørgeskema, hurtigskrivning (f.eks. hvad har jeg lært idag, eller hvad forstod jeg ikke idag?), Delphi og portfolio. Herunder vises et par eksempler på evalueringsskemaer. Se hele Nicolas Marinos glimrende evalueringsoversigt nederst i indlægget.

Se to eksempler på evalueringer

Hvis du ønsker at eleverne skal evaluere sig selv, kan den faglige skydeskive være en god idé, efterfulgt af en kort individuel samtale. Den faglige skydeskive er en god lejlighed til at få gentaget nogle af de faglige mål. Se skabelonen fra Nicolas Marinos: (klik her).

Hvis du ønsker at få evalueret din undervisning og tage pulsen på de studerendes oplevelse af den, kan det gøres på flere måder. Hvis du gerne vil debattere med de studerende, kan du diskutere undervisningen i plenum, hvor de studerende i fællesskab med hinanden og dig som underviser, kan dele såvel positive som negative erfaringer.

Undertiden er det en god idé, at gøre det muligt for de studerende at give feedback anonymt og uden at det gøres på holdet. Nogle studerende vil altid have nemmere ved at give sine meninger til kende end andre, og derfor kan den lidt mere stille og tilbageholdne studerendes erfaringer, ofte forblive usagt og udelt i plenum. Her kan et kort anonymt evaluerings-skema være en god idé, f.eks. Delphi metoden (klik her).

Hvilke erfaringer har du med evaluering? Skriv i kommentarfeltet herunder.

Yderligere inspiration og evalueringsoversigt fra Marinos

Evalueringsoversigt af Nicolas Marinos: http://www.marinos.dk/eva/.

Gymnasiepædagogik - en grundbog af Erik Damberg, Jens Dolin, Gitte Holten Ingerslev og Peter Kaspersen, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag 2013, kap. 5.1.

Tak for inspiration og tanker fra min gode kollega på KVUC Jonas Landsvig.

10 veje til at blive en bedre underviser

10 veje til at blive en bedre underviser

Stationenlernen: tysk når det er bedst

Stationenlernen: tysk når det er bedst