Stationenlernen: tysk når det er bedst

Stationenlernen: tysk når det er bedst

Dette indlæg er skrevet i samarbejde med min kollega på KVUC Niels Nøddebo Petersen

Med Siddharta på de bagerste rækker

Jeg sad på de bagerste rækker i tysktimerne på Roskilde Amtsgymnasium. Ofte tog jeg en mental chartertur med Hermann Hesses Siddhartha: en spirituel dannelsesroman. Stationenlernen (se illustration på tysk: klik her) var ikke en del af ordforrådet. Det er det nu!

Stationslæring øger motivation og det faglige overblik

Stationslæring er en elevaktiverende arbejdsform med fokus på bevægelse, faglighed og materialedifferentiering, som jeg ofte bruger i både psykologi og samfundsfag.

Omdrejningspunktet i stationslæring er et tema, som posterne viser forskellige aspekter af. Posterne skal være forskelligartede og lægge op til forskellige måder at lære på. Der kan således både være traditionelle repetitionsøvelser, analyseopgaver, visuelle øvelser, quizzer og krea-øvelser som f.eks. "skriv et digt eller rap over temaet" eller "lav en menneskelig skulptur over temaet".

Stationslæring bør følges op af et fagligt fokuseret plenum, hvor de vigtigste pointer accentueres, de skarpeste nedslag i analyseopgaven tydeliggøres, digtene/Rappet opføres, quizzen opføres/gennemgås og overblikket skabes.

Se tre konkrete eksempler

Se her tre konkrete eksempler på stationslæring: Charlotte Kjellerup Andersen fra VUC Vestsjælland Syd har lavet et QR orienteringsløb til socialpsykologi med 16 poster (klik her), Niels Nøddebo Petersen har lavet stationslæring til Smartboard (klik her) og jeg selv har lavet stationslæring med 4 poster (klik her). Se her hvordan du kan lave spørgsmål v.h.a. QR koder (klik her).

Har du erfaringer med stationslæring? Skriv i kommentarfeltet herunder.

Kilder og inspiration

Siddhartha af Hermann Hesse, Gyldendal 2013.

Gode eksempler og inspiration: Charlotte Kjellerup Andersen (VUC Vestsjælland Syd), Niels Nøddebo Petersen og Maya Thisted (KVUC).

Gennemtænkt evaluering gør dig til en bedre underviser

Gennemtænkt evaluering gør dig til en bedre underviser

Videostafetten om den gode undervisning: del 1

Videostafetten om den gode undervisning: del 1