Brug de illustrative eksempler og undgå stoftrængsel

Brug de illustrative eksempler og undgå stoftrængsel

Eksemplaritet er et vigtigt undervisningsprincip. Ved brug af rammende og præcise eksempler vil eleven og faget, ifølge Klafki, gensidigt åbne sig for hinanden.

Dannende læring opnås ved at den lærende ud fra et begrænset antal udvalgte eksempler arbejder sig frem til (...) vidtrækkende almengyldige kundskaber, evner og holdninger.
— Wolfgang Klafki i "Dannelsesteori og didaktik - nye studier". Klim 2001, side 166.

Det handler således om at koble fagets væsentlige træk og elevernes erfaringsverden, det almene og det konkrete. I psykologi kan det f.eks. være den eksemplariske øvelse eller korte YouTube klip som er illustrativt i forhold til hele socialpsykologien. I samfundsfag kan det være et rammende eksempel på politiets og mediernes magt som illustrerer magtens mange ansigter. Du kunne f.eks. vise et billede af en politimængde ved en demonstration, som bruger hunde til at dæmpe gemytterne. Det kunne starte en diskussion om brugen af magt og magtmidler. Hvornår er det i orden at bruge magt? Hvem må legitimt anvende magt i en retsstat? Hvem må ikke? Hvorfor ikke?

Eksemplet kan også være noget aktuelt, en case, en tegning, en historisk kuriositet eller en genstand. Derfor kan du som faglærer med fordel forsøge at udvælge de eksemplariske tekster, som er illustrative og repræsenterer nogle af fagets væsentlige træk. Disse tekster kan læses på klassen, så der er fælles fodslag. Ved hele tiden at have eksemplariteten for øje, undgår man også at falde i "pensumfælden", hvor man i takt med udgivelsen af nye bøger hele tiden fylder mere og mere pensum på.

 

Hvilke gode eksempler bruger du i dit fag?

Det kunne være utrolig spændende at høre, hvilke eksempler du konkret bruger i din undervisning, og hvad du har god erfaring med. Del endelig din viden og tanker i kommentarfeltet herunder.

 

Inspiration og kilder

Bogen "Fylde og form - Wolfgang Klafki i teori og praksis". Redigeret af Stefan Ting Graf og Keld Skovmand. Klim 2004.

Bogen "Dannelsesteori og didaktik - nye studier" af Wolfgang Klafki, Klim 2001.

Ph.D. - afhandlingen "Det eksemplariske princip i didaktikken" af Stefan Ting Graf, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet 2013.

Flyt fokus væk fra tavlen: elevaktiverende arbejdsformer

Flyt fokus væk fra tavlen: elevaktiverende arbejdsformer

Undgå overforberedelse og bliv en bedre underviser

Undgå overforberedelse og bliv en bedre underviser