Undgå overforberedelse og bliv en bedre underviser

Undgå overforberedelse og bliv en bedre underviser

Sådan forbereder du dig

Når du forbereder dig til en time er det en god ide at bruge en bestemt struktur, som sikrer at du gør dig overvejelser over de tre didaktiske grundspørgsmål, hvorfor man skal undervise i et fag, hvad man konkret skal undervise i og hvordan. Her anbefaler jeg en FIMME struktur:

  1. Formål Hvorfor? (for faget, forløbet og den enkelte time).

  2. Indhold – Hvad? (emner, kernestof, supplerende stof).

  3. Metode – Hvordan? (arbejdsformer, principper: induktion/deduktion/eksemplaritet, progression, sekvensering, læringsrum, spørgeteknik).

  4. Materiale - Hvilket: bøger, tekster, film, YouTube, eksperimenter mv.

  5. Evaluering: f.eks. hurtigskrivning eller Delfi metoden. Se denne fine oversigt over evalueringsformer: http://www.marinos.dk/eva/ og læs indlægget om evaluering.

 

Den gode time

Forestil dig hjemmefra, hvordan den gode time kunne se ud. Timerne skal være varierede, strukturerede og inspirerende. Undgå at fylde alt for meget stof på, tænk i eksemplaritet: Få centrale tekster som er illustrative og eksemplariske for temaet/forløbet.

Her er mit bud på den gode time:

 

Yderligere inspiration og kilder

Bogen "Hvad vi ved om god undervisning" af Andreas Helmke m.fl., redigeret af Jens Peter Christiansen, Kap. 1 og 2, Dafolo 2011.

www.eva.dk. 2014. 5 elementer der skaber den gode undervisning for alle elever.

Bogen "Gymnasiepædagogik - en grundbog", redigeret af Erik Damberg, Jens Dolin, Gitte Ingerslev, Peter Kaspersen, Kap. 4.1, 4.4 og 6.2, Hans Reitzels Forlag 2013.

Bogen "Om at undervise - 20 skridt til at blive en bedre lærer" af Ole Ditlev Nielsen, Dansk Psykologisk Forlag 2013. Du kan på ovenstående link bl.a. downloade PDF med guide til struktur for den gode lektion.

Bogen "Pæd-Pixi", Syddansk Universitet 2013, som er en kort introduktion til vigtige pædagogiske begreber og metoder.

Brug de illustrative eksempler og undgå stoftrængsel

Brug de illustrative eksempler og undgå stoftrængsel

”Stjæl nu, og del senere”

”Stjæl nu, og del senere”