Spørgeteknik – vejen til øget elevaktivitet

Spørgeteknik – vejen til øget elevaktivitet

Åbne, lukkede og autentiske spørgsmål

Jeg er de senere år blevet mere og mere opmærksom på vigtigheden af spørgeteknik. Bevidst brug af og variation af spørgeteknik er vejen til øget elevaktivitet. Overordnet set findes der åbne spørgsmål, lukkede spørgsmål og autentiske spørgsmål og så dem midt imellem! Åbne spørgsmål (typisk hv-spørgsmål) inviterer til længere og mere uddybende svar, mens lukkede spørgsmål (gæt hvad læreren tænker) er gode, når du vil have eleverne til at træffe en beslutning, eller når du vil have bekræftet din fortolkning. Autentiske spørgsmål er spørgsmål, som læreren ikke kender svaret på og som er gode til at åbne op for elevernes forforståelse. 

 

Eksempler:

  • ”Er B.F. Skinner adfærdspsykolog?” (lukket spørgsmål)
  • ”Hvilken betydning har adfærdspsykologien i dag?” (åbent spørgsmål)
  • ”Hvad er din mening om adfærdspsykologien?" (autentisk spørgsmål)
  • "Hvilke metoder bruger adfærdspsykologien?” (midt imellem)

 

Her nogle af mine fif:

  • Skriv hjemmefra forskellige typer af spørgsmål til timen: både åbne, lukkede og autentiske. Spørgsmålene skal være korte, klare og præcise.
  • Stil kun ét spørgsmål ad gangen efterfulgt af pause: Vent 10-15 sekunder og undgå altid at tage den første der rækker hånden op. Ligesom en Jazzmusiker spiller på pauserne, skal du også gøre det! 
  • Optag svaret: Efter rigtigt svar: fasthold og udbyg spørgsmålet og brug elevens svar i næste spørgsmål (f.eks. ”kan du sige noget mere om det?”/”kan du uddybe hvad du mener med…?”). Ved forkert svar: tydeliggør det og lad eleven forsøge at tænke videre. Efter delvist rigtigt svar: fasthold det rigtige og spørg videre frem.
  • Harpunér. Harpunering er godt efter f.eks. summe-grupper: her skal eleverne bare sige højt hvad de lige har snakket om. Harpunering kan dog godt skabe en lidt utryg men også dynamisk stemning.
  • Stil spørgsmål på flere taksonomiske niveauer: De nemme faktuelle spørgsmål først – frem mod de svære, analyserende og perspektiverende spørgsmål.

 

Yderligere inspiration og kilder

Variér din undervisning med faglige spil og lege

Variér din undervisning med faglige spil og lege

Tydelighed og struktur giver ro og et godt læringsmiljø

Tydelighed og struktur giver ro og et godt læringsmiljø