Matrixgruppearbejde med faglige "checkpoints"

Matrixgruppearbejde med faglige "checkpoints"

Det værste og det bedste

Jeg har oplevet det værste og det bedste fra gruppearbejdets overdrev: fra det regressive og infantile gruppearbejde, hvor medlemmerne er "gået i barndom" og kamp-flugt-syndebuk-mekanismer er dominerende til det opbyggende og dynamiske gruppearbejde, hvor helheden er mere end summen af enkeltdelene. Det strukturede matrixgruppearbejde hører fortrinsvis til det sidste!

Det strukturerede matrixgruppearbejde

Matrixgruppearbejde er en afvekslende arbejdsform, der dog kræver et par faglige "checkpoints" og præcis vejledning til både arbejdsprocessen og fremlæggelsen. Fordelene ved denne gruppearbejdsform er høj elevaktivitet, hvor alle er forpligtede, og den fælles træning med at identificere og videreformidle centrale faglige pointer. Lærerens rolle er at facilitere: disponere tiden, observere, vejlede og "holde gryden i kog" hos de grupper som går i stå. Matrixgruppearbejdet kan laves i mange variationer: grupperne kan f.eks. udfra samme tekst arbejde med forskellige vinkler eller, som i eksemplet her, udfra flere tekster arbejde om samme emne. Se et konkret eksempel fra samfundsfag (klik her).

Hvad er dine erfaringer med matrixgruppearbejde? Skriv i kommentarfeltet herunder.

Inspiration og litteratur

Søren Ulrik Thomsen. Det værste og det bedste. Vindrose 2005.

Læs mere om gruppearbejdets fordele og ulemper i Pæd-Pixi side 21-24 (klik her).

Videostafetten om den gode undervisning: del 1

Videostafetten om den gode undervisning: del 1

Vært eller ekspert? Hvilken rolle spiller du?

Vært eller ekspert? Hvilken rolle spiller du?