Vært eller ekspert? Hvilken rolle spiller du?

Vært eller ekspert? Hvilken rolle spiller du?

Bliv bevidst om din lærerrolle og bliv en bedre underviser

Mor-er-her-følelsen havde jeg med mange af mine skønne lærere fra folkeskolen: tryghed, hjertevarme og omsorg. Jeg har dem tit i erindring, når jeg idag går ind i en klasse. En hverdag som underviser er multifacetteret. Du sætter i løbet af en arbejdsuge mange forskellige roller i spil. En bevidsthed om lærerroller vil gøre dig til en bedre underviser. Som Becks læringscirkel også viser, passer bestemte lærerroller til bestemte læringsrum.

Værten, lederen, eksperten og facilitatoren

Selv blev jeg inspireret af Michael Lykke, som nævner disse fire lærerroller: værten, lederen, eksperten og facilitatoren. Værten er den venlige, lidt konfliktssky og sociale underviser som skaber relationer til eleverne. Eksperten præsenterer og "skærer" den faglige viden til. Lederen sætter rammerne og udstikker klare retningslinier. Facilitatoren får eleverne til at arbejde selvstændigt og indtager ofte en mere tilbagetrukket rolle. Denne kategorisering af lærerroller gav mig en aha-oplevelse og tydeliggjorde hvor jeg kunne forbedre mig: i værtsrollen. Derfor er jeg gået i gang med at nedskrive nogle konkrete handlinger, som tydeliggør værtsrollen: en moderne variant af mor-er-her eller måske snarere far-er-her. 

Den lille og den store historie

Bl.a. forsøger jeg at inddrage mere personlige historier i min undervisning og hvor jeg prøver at koble den lille historie med den store historie: mine personlige historier sat i perspektiv til de samfundsmæssige forandringer og tendenser.

En undersøgelse om lærerroller og lærerkompetencer

I 2008 udkom en undersøgelse af, hvilke lærerkompetencer der bidrager til elevernes læring. Der fremhæves tre afgørende kompetencer hos lærerne: relationskompetence, ledelseskompetence og didaktisk kompetence.

Relationskompetencen handler om

"lærerens evne til at indgå i positive sociale relationer med eleverne..." En relation som er præget af "respekt, tolerance, empati og interesse for eleverne".

Ledelseskompetencen handler om

"lærerens kompetence til at lede det, der foregår i klasserummet" og progression "der sikrer forbindelsen til det, eleverne tidligere har lært. Det sker ved, at læreren gentager tidligere lært stof, giver hurtig og præcis feedback og koncentrerer sig om de centrale dele af indholdet..."

Didaktisk kompetence

"bygger på sikker faglig viden (...) og didaktisk fantasi (...) Undervisningen er desuden præget af, at der er klare mål, både for de lange forløb og den enkelte lektion..." og læreren lægger op til "at det indhold,  eleverne arbejder med, bliver relateret til andre områder både inden for faget selv og udenfor".

(kilde: Svend Erik Nordenbo, Michael Søgaard Larsen, Neriman Tiftikci, Rikke Eline Wendt og Susan Østergaard. Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2008. Citeret i "Hvad vi ved om god undervisning" af Jens Peter Christiansen, Andreas Helmke m.fl., Dafolo 2008, side 11-12.)

 

Hvilke læreroller er du mest fortrolig med?

Hvilke lærerroller sætter du i spil? Bidrag i kommentarfeltet herunder.

 

Inspiration og litteratur

Michael Lykke. Retorisk feedback i lærerteamet - en metode til udvikling af gode lærerroller. Akademisk Forlag, 2012.

 

Matrixgruppearbejde med faglige "checkpoints"

Matrixgruppearbejde med faglige "checkpoints"

Begrebskort: Når faglighed og elevaktivitet går op i en højere enhed

Begrebskort: Når faglighed og elevaktivitet går op i en højere enhed