Prologen: 5 tips

Prologen: 5 tips

at de største erkendelser hver gang falder med samme diskrete klarhed som lyden af en dråbe der rammer stålvaskens bund er det bedste
— fra digtsamlingen "Det værste og det bedste", Søren Ulrik Thomsen (2009)

De første ti minutter er de vigtigste

Jeg indleder ofte en samfundsfags- eller psykologitime med et digt, et billede, et stykke musik eller en historie. F.eks brugte jeg, som afsæt for en diskussion om amerikansk politik, dette spørgsmål fra min søn: "Er Hillary Clinton og Donald Trump gift?". De første 10 minutter er afgørende for, hvordan lektionerne kommer til at forløbe. Den hollandske professor Theo Wubbels siger i denne forbindelse: "Efter de første ti minutter er det meget svært at ændre forholdet til klassen (...). Så det er meget vigtigt, at du i løbet af de første ti minutter viser eleverne, at du er venlig, interesseret i dem, og at du også er villig til og i stand til at styre." (Theo Wubbels i Gymnasieforskning nr 4, 2015, side 9).

 

Her er 5 tips til prologen:

  1. Kom i god tid, indtag rummet og skriv dagens program på tavlen/Smartboard med cirkatider.
  2. Pir deres interesse med noget auditivt eller visuelt og tænk dig selv som en turistguide, som prøver at få eleverne til at udforske nye steder. Thomas Ziehe: "Lærernes funktion i dag ligner meget en turistguides. Hun skal lede børnene mod fremmede verdener, men stadig have blik for børnenes selvverden." (Information d. 21/3-2006. Lærerne skal tage magten tilbage.)
  3. Tydeliggør dagens mål/succeskriterier: f.eks. "at kunne redegøre for centrale socialpsykologiske eksperimenter og vurdere i hvilket omfang eksperimenterne kan forklare menneskers gruppeadfærd." Tydeliggør også undervisningsforløbet for eleverne: hvor kommer vi fra? hvor står vi nu? og hvor er vi på vej hen?
  4. Start timen med en fast rutine, f.eks. at opsummere centrale pointer fra sidste time. Eleverne kan starte med at summe med sidemanden, hvorefter man fælles bliver enige om et par pointer. Rutinen kan også være: tips en 13er til dagens lektie.
  5. Sæt temaet/dagens lektie ind i en fortælling. Fortæl en illustrativ historie eller lad eleverne fortælle om deres erfaringer med f.eks. socialpsykologi. "Fortællinger består af begivenheder sat sammen i sekvenser med et plot over et tema." (Annette Holmgren og Martin Nevers (red.). Narrativ praksis i skolen. Hans Reitzels Forlag 2012, side 70). Lav aktiviteter hvor eleverne to og to træner deres fortællinger om det, de har lært. Ifølge Russel Meares (australsk psykiater) husker hjernen i fortællinger. (ibid side 71). 

Har du erfaringer med hvad der skaber den gode prolog, eller hvad der udfordrer den? Bidrag meget gerne i kommentarfeltet herunder og del dine tanker.

 

Kilder og inspiration

Tidsskriftet Gymnasieforskning

Annette Holmgren og Martin Nevers (red.). Narrativ praksis i skolen. Hans Reitzels Forlag 2012.

Information d. 21/3-2006. Lærere skal tage magten tilbage.

Søren Ulrik Thomsen (2009): Det værste og det bedste, Vindrose.

Epilog: 5 tips

Epilog: 5 tips

Videostafetten om den gode undervisning: del 3

Videostafetten om den gode undervisning: del 3