Epilog: 5 tips

Epilog: 5 tips

Vi er ikke uden håb. (...) Det er forår og luften er meget stærk. Jeg har eksamen for glemslens universitet og lige så tomhændet som skjorten på tøjsnoren.
— fra digtet "Madrigal", Tomas Tranströmer, Samlede Tranströmer, Rosinante 2011.

Strukturér undervisningen som et cykelløb med en prolog og epilog og med plads til eventyrlige afstikkere. Prologen beskrev jeg i sidste indlæg. Epilogen er et vigtigt element i undervisningen, da korttidshukommelsen har en begrænset kapacitet svarende til 5 enheder (på en god dag!). Den kan hjælpes på vej ved f.eks. chunking, hvor de enheder som skal huskes, klumpes sammen. Samtidig kan gentagelser og sammenhæng sikre at information fra korttidshukommelsen overføres til langtidshukommelsen.

 

Her er 5 tips til epilog

  1. Opsummér dagens tre centrale pointer. F.eks. kan eleverne hver især udflylde tre post-it-sedler med overskrifterne: det har jeg lært idag, det forstod jeg ikke idag og det vil jeg gerne lære mere om. Sedlerne kan klistres op i klasselokalet og du kan trække de store linier!
  2. Lav en hurtigskrivningsøvelse (2 minutter): "Hvad har jeg lært idag" eller "hvad forstod jeg ikke idag". Herefter beder du alle understrege den vigtigste sætning eller det vigtigste ord. Slut af med en del og stjæl runde, hvor alle læser deres sætning eller ord op. Du kan starte næste undervisningsgang med at tydeliggøre noget af det, de ikke forstod!
  3. Giv en introduktion af lektien til næste undervisningsgang. F.eks. "Hav ekstra fokus på figuren side..." eller "bemærk citatet nederst side...". 
  4. Skab en Cliffhanger eller teaser for næste undervisningsgang.  
  5. Slut af med velvalgt musik eller et digt af Søren Ulrik Thomsen, Thomas Boberg, Inger Christensen eller Tomas Tranströmer!

Har du erfaringer med hvad der skaber den gode epilog, og hvad der udfordrer den? Bidrag meget gerne i kommentarfeltet herunder. 

Tips fra læserne

Jeg har fået dette tips fra Benjamin Graneberg: Øvelsen Skriv til mor, hvor eleverne skriver en sms til deres mødre om, hvad de har lært i dag. Benjamin skriver: "Tvinger dem til at reflektere over dagens undervisning + formidle til en udeforstående. Og så er det sjovt at måtte bruge sin tlf i timen :). PS: jeg tvinger dem ikke til at sende den til deres mor, de må også sende den til sidekammeraten, men de fleste gør det nu."

 

Kilder og inspiration

Tomas Tranströmer. Samlede Transtömer. Rosinante 2011.

Søren Ulrik Thomsen. Samlede Thomsen. Gyldendal 2014. 

Inger Christensen. Sommerfugledalen. Gyldendal 2008.

Thomas Boberg. Livsstil. Lindhardt og Ringhof 2005.

www.edutopia.org. 22 Powerfull Closure Activities.

15 gode øvelser i samfundsfag og historie - af Allan Baisgaard

15 gode øvelser i samfundsfag og historie - af Allan Baisgaard

Prologen: 5 tips

Prologen: 5 tips