Begrebskort: Når faglighed og elevaktivitet går op i en højere enhed

Begrebskort: Når faglighed og elevaktivitet går op i en højere enhed

Begrib med begreber

Jeg er vild med begrebskort! Begrebskort forener nogle af disse centrale læringstendenser: aktivering, konsolidering (og systematisering af viden), engagement, sidemandsoplæring og læringsfællesskaber. Begrebskort er simple i sin form men med et utal af variationsmuligheder. Sammen med mine kollegaer Søren Lindgreen og Steffen Petersen Kjelds har jeg udviklet begrebskortspillene: "kort om samfundsfag" og "kort om psykologi".

Se nogle af mulighederne her

  • Brug 300 kr på at købe et gruppesæt til "Kort om samfundsfag", download den gratis app eller brug 100 kr på begrebskortene til "Kort om psykologi". "Kort om samfundsfag" består af 6 sæt kort: økonomi, politik, sociologi, eu/international politik, aktører og et sæt opgavekort. Opgavekortene består af mange typer af opgaver til, hvordan eleverne kan arbejde med begreberne. Her er f.eks. skriveøvelser, kreative øvelser, CL øvelser, konkurrencer, quizzer, huskeøvelser, synopsisøvelser, freestyle øvelser, argumentationsøvelser, rollespilsøvelser mv. På hvert opgavekort står hvor lang tid den pågældende opgave tager, antal personer og til hvilket niveau opgaven egner sig til. Opgavekortene kan fint bruges i andre fag. "Kort om psykologi" består af et sæt kort (med både retninger, teoretikere og begreber) som dækker både c og b niveau. Her er nogle forslag til, hvordan du bruger begrebskortene i psykologi.
  • Brug Frayers model, hvor du f.eks. skriver begrebet i midten og beder eleverne udfylde resten. Du kan også udfylde to eller alle de fire hjørner, og bede eleverne komme med et bud på, hvilket begreb der er tale om. Eleverne kan også lave hele kortet selv. Frayers model bruges også i nedenstående to øvelser: forklar, tegn og mim og "byt et begreb".
  • Forklar, tegn og mim. Lav fire grupper. Bed grupperne lave fem begrebskort til det aktuelle tema. De kan enten bruge Frayers model eller denne opskrift: øverst på kortet skal de med fed skrive begrebet. Nedenunder skriver de en ultra kort definition på begrebet og gerne et eksempel. Tjek de 20 begreber, som lægges i en skål. Find en tidtager og dommer (ved tvivlsspørgsmål). Herefter kører disse tre runder: 1/forklar begrebet uden at nævne selve begrebet, 2/tegn begrebet, 3/mim begrebet. Grupperne skiftes og har i hver runde to minutter. Se de tre runder herunder:
  1. I første runde vælger hver gruppe en repræsentant. Han/hun tager et begreb fra skålen og har nu 2 minutter til at forklare sin gruppe så mange begreber som muligt. Repræsentanten må ikke sige selve begrebet eller dele af begrebet. Gruppen gætter løs og der må kun svares "ja" eller "nej"! Når begrebet er gættet lægges kortet væk, og der tages et nyt. Når de 2 minutter er gået, fortsætter næste gruppe med de resterende begreber. Runde 1 stopper når alle 20 begreber er gættet. (Hvis alle 20 begreber er gættet inden den sidste gruppes tur, kan det være nødvendigt med tilbagelægning. Det står dommeren for). Alle begrebskort lægges tilbage i skålen.
  2. I anden runde - tegn og gæt runden - har grupperne stadig 2 minutter. Her skal tegneren forsøge - uden ord - at tegne begrebet. De andre i gruppen gætter og tegneren må kun svare "ja" eller "nej. Når begrebet er gættet lægges det væk, og der tages et nyt. Tegneren må gerne melde "pas" og tage et nyt begreb, men det giver 10 strafsekunder. Runden stopper når alle begreber er gættet og alle begrebskort lægges igen tilbage i skålen.
  3. Tredje runder er en mimerunde, hvor der kun må mimes: ingen ord, ingen tegninger, kun mimik, gestik og evt rekvisitter. Vinderholdet er det, der sammenlagt har gættet flest begreber. 
  • Byt et begreb. Dette er en klassisk CL øvelse. Bed hver elev lave et begrebskort efter Frayers model eller efter denne skabelon. Herefter bruger de fem minutter på at forberede en ultrakort "elevator-tale". Alle går nu rundt imellem hinanden i klassen og finder partnere, stiller sig overfor hinanden og holder på skift deres tale, som maksimum må vare 1 minut. Når begge er færdige med elevator-talen, bytter de kort og går videre for at finde nye partnere, og processen gentager sig. Dog behøves nu ikke de fem minutters forberedelsestid.

Er du også vild med begrebskort eller...

Del dine tanker og erfaringer i kommentarfeltet herunder.

Inspiration

Min kollega på KVUC, Niels Nøddebo Petersen.

Cram.com - et godt digitalt værktøj til skabe begrebskort.

Vært eller ekspert? Hvilken rolle spiller du?

Vært eller ekspert? Hvilken rolle spiller du?

Pædagogisk Damage Control - bidrag til en fælles liste!

Pædagogisk Damage Control - bidrag til en fælles liste!