Eksamen: bidrag med dine bedste tips

Eksamen: bidrag med dine bedste tips

Undervisning er multifacetteret

At være underviser er multifacetteret. En af de mange facetter er eksamen, noget jeg aldrig bliver færdig med. Synes hele tiden der er noget, jeg kan fintune og blive bedre til: tips til kursisterne, eksamenstræning, eksemplariske bilag som illustrerer alle temaets aspekter, mine spørgsmål under selve eksaminationen, timingen, pauserne, voteringen og give plads til den smukke risiko.

Bidrag med dine eksamenstips

Jeg byder ind med tre tips og ideen er så, at du fortsætter! Dine kommentarer og forslag bliver en del af indlægget. Glæder mig til at høre jeres tanker og tips.

  1. Tydeliggør, visualisér og mentalisér eksamenssituationen for kursisterne. Tydeliggør kravene og fagets mål. Lav en tjekliste. Henning Romme Lund, Roskilde Gymnasium, har f.eks. lavet denne fine tjekliste til samfundsfag B. Lav forskellige typer af prøveeksamener med kursisterne. Lad dem teste sig selv i smågrupper á tre personer med hver deres rolle: elev, eksaminator og censor eller lav en prøveeksamen med én kursist, hvor de andre er tilhørere. Invitér en kollega til at være censor. Visualisér eksamen: vis "det grønne bord" eller andre eksamensvideoer. Øvelser, hvor kursisterne træner i at holde oplæg, først over for en enkelt og siden overfor en gruppe, er en god måde at eksponere: at udsætte dem for det de frygter (eksamen) i små doser. Mentalisér eksamen så f.eks. katastrofetanker, som "jeg klarer det aldrig", kan identificeres og omstruktureres. Forsøg ved en spejlende og konkretiserende samtale at "flytte fokus fra det, der ligger uden for den studerendes kontrol, til det, der ligger inden for (...)" (Litt: Tine og Poul Baier. Eksamensangst som personlig krise - hvorfor virker coaching? I Helle Hvas (red.). Eksamensangst - et problem vi skal løse i fællessskab, Samfundslitteratur 2015, side 168. I samme kapitel, side 172-176, finder du også eksempler på spørgsmål, du kan stille til eksamensangste kursister.)
  2. Lav overblikskabende repetition: centrale begreber, eksemplariske tekster, modeller, diskussioner, udsendelser, links. Træk de store linier! Korttidshukommelsens kapacitet er begrænset til 5 enheder. Den kan hjælpes på vej ved chunking, hvor de enheder som skal huskes, klumpes sammen. Elevproducerede begrebsoversigter og mindmaps er en god ide, husk at læse korrektur. Brug også begrebskort og Jeopardy.
  3. Brug dine kollegaer! Videndel gode bilag og eksamensspørgsmål, supervisér hinandens eksamener. Invitér en kollega ind til et par af dine eksamener og brug det som udgangspunkt for en diskussion i faggruppen. Snak f.eks. om spørgeteknik, votering, elevkontakt mv.

Kilder og inspiration

Helle Hvas. Eksamensangst - et problem vi skal løse i fællesskab. Samfundslitteratur 2015.

Pædagogikum: god kobling mellem teori og praksis - af Brian Toft Mouridsen

Pædagogikum: god kobling mellem teori og praksis - af Brian Toft Mouridsen

Hvad kan vi lære af det amerikanske uddannelsessystem? - af Louise Pindstrup Andersen

Hvad kan vi lære af det amerikanske uddannelsessystem? - af Louise Pindstrup Andersen