Undervisningens 10 komponenter: #3 Specialiser

Undervisningens 10 komponenter: #3 Specialiser

For et par år tilbage lavede vi en liste med 10 punkter man kunne være opmærksom på, hvis man følte, at det kunne være svært at få arbejdsliv og privatliv til at følges ad, hvis man ikke mente at have tid til at forberede sig eller blot hvis man savnede nye input.

Punkterne har aldrig været tænkt som en færdigblandet mirakelkur, men som nogle fikspunkter der virker for os før, under og efter undervisningen.

Til punkt 3 – specialiser – skrev vi følgende: Find din faglige niche som underviser og oprethold et levende og udforskende forhold til det faglige indhold. Din specialviden kan være en prisme til faget og være noget, der skaber en rød tråd for dig og eleverne.

 Vi er – både Jeppe og jeg – undervisere i samfundsfag, og det er med den baggrund vi finder nvendelse i dette punkt. Om det kan bruges i matematik eller historie er vi usikre på (jeg ved fx ikke om ens interesse og specielviden for vikingetiden kan bruges som generel prisme i historiefaget), men hører gerne fra eksperter. At det kan virke for sproglærere kan man læse et eksempel på her.

Mit speciale: Automatisering

Nå, men i de seneste mere end ti år har jeg været voldsomt interesseret i de automatiseringstendenser som nu er på alle læber. Du ved alt det der med at robotterne kommer og tager vores arbejde, at algoritmer fylder mere og at sociale relationer i vidt omfang nytænkes. Interessen begyndte omkring årtusindeskiftet med bøger som Internet Galaxy, The age of access og måske især Rushkoff var interessen vakt. Tiden gik og jeg blev ad omveje underviser. Det var først da jeg i 2013 læste Jaron Laniers fantastiske Who Owns the Future, at jeg begyndte at bruge automatiseringen aktivt som tema i min undervisning.

Automatiseringen fungerer som rød tråd i min undervisning. Jeg bruger det i sociologi ved at tale om nye interaktionsmåder, kommende robotkærester, ipad-parenting etc. I økonomi taler jeg om nye arbejdsmarkeder, borgerløn, ulighed og meget andet. Inden for politik om nye måder at drive politik på, hacking, alternative fakta, privatliv, overvågning, for blot at nævne nogle.

Gennem den prisme kan jeg genfortælle og aktualisere de økonomiske politikker, de sociologiske teoretikere og hvad faget ellers har af faglige fokusområder. Og det er helt vildt rart.

Jeg kan sagtens bruge de gængse grundbøger og det er ingen forudsætning at mine censorer skal vide noget specielt om automatiseringen. Men det gør undervisningen spændende for mig og det er mit klare indtryk, at det samme gør sig gældende for mine kursister. Det er i hvert fald hvad de fortæller mig.

Undervisningens 10 komponenter: #4 - Varier

Undervisningens 10 komponenter: #4 - Varier

Technology & Education

Technology & Education