Digitaliseringens skyggesider

Digitaliseringens skyggesider

Af Jeppe Ejlskov

Værdier og adfærd i uddannelsessystemet

Hvad er det for et samfund og uddannelsessystem vi ønsker os? Vi hylder værdier som koncentration, fordybelse, vedholdenhed, nærvær og empati, men det øgede forbrug af digitale medier trækker i modsatte retning. Vi bør forholde os til digitaliseringens skyggesider. 

Digital distraktion

Det øgede forbrug af digitale medier, ikke mindst i uddannelsessektoren, har en slagside. Det påpeger flere forskere og debattører. Den seneste tid er der udkommet bøger med titler som "Sluk" og "Phono Sapiens". Ifølge Ph.d. stipendiat Jesper Balslev findes der ikke forskning som viser, at digitalisering hjælper på indlæring. En anden forsker, Jesper Aagaard, forsvarede i sidste uge sin Ph.d. med den sigende titel: digital distraktion. Distraktion betyder at "trække væk fra". Vi bliver med den øgede digitalisering trukket væk fra undervisningen og kvaliteten af vores tænkning forringes. Konsekvenserne af øget teknologibrug er, ifølge Aagaard, at vi mister evnen til at fordybe os og koncentrere os. Aagaard har studeret folkeskoleelever, som har svært ved "at komme i dybden med (...) vanskelige teorier, som vi nogle gange skal igennem, fordi der (...) er attraktive alternativer lige ved hånden." (Jesper Aagaard i Dr2 deadline 2230 d. 26/5-2017.) Koncentrationsbesværet i gymnasiet er dokumenteret i en ny undersøgelse foretaget af Søren Hebsgaard. Tilstedeværelsen af f.eks. en mobiltelefon på et bord, under et gruppearbejde, fører til mere overfladiske samtaler. Det "visuelle slik" er lige ved hånden. (op.cit. Lone Frank i deadline)

Koncentration: en dyr kognitiv ressource

Lone Frank (hjerneforsker, forfatter og radiovært) påpeger at kvaliteten af vores opmærksomhed er lig med kvaliteten af vores tænkning. Man får, ifølge Frank, sværere ved at tænke i dybden og udvikle nye teorier, hvis man ikke kan koncentrere sig. Jo mere du vænner dig til at ville have distraktioner, jo dårligere bliver du til koncentration. Det er med Franks ord "forskellige ender af et spektrum." Frank pointerer samtidig, at undersøgelser viser, at studerende på gode amerikanske universiteter kan koncentrere sig om læsningen til eksamen i ca. 5-7 minutter ad gangen. Hun slutter: "Koncentration er en dyr kognitiv ressource, som man skal vælge: nu koncentrerer jeg mig." (Dr2 deadline 2230 d. 26/5-2017.). Værdier og adfærd hænger sammen. Et fokus på værdien koncentration fordrer et valg af ændret digital adfærd.

Vi er alle i samme båd

Det er ikke et generationsproblem, men noget som vi alle er blevet en del af. Det er nemt at fejlfinde og udpege de unge som problemet, men hånden på hjertet har jeg selv også svært ved at kontrollere mine impulser. Min søde kæreste har luret det: "I løbet af eftermiddagen er du lige pludselig smuttet, og så ved jeg at du kan findes på soveværelset med computeren. Idag sidder du f.eks. og poster et indlæg om digital distraktion. Du tjekker ud af familien og tjekker ind på facebook."

Call to action

Vi skal både i privaten, i klasseværelset og på skolerne starte en samtale om, hvilket samfund og uddannelsessystem det er vi ønsker. Samtidig skal vi huske at gribe i egen barm. I uddannelsessystemet, hvor det øgede forbrug af digitale medier udgør et problem, bør der handles. Det er skolernes ansvar at være frontløbere og udstikke fælles rammer og bidrage til kultiveringen af gode vaner. Lad os have klare grænser mellem offline og online aktiviteter. Her kommer den enkelte lærers klasseledelse også ind i billedet. De første ti minutter af en time er de vigtigste, så prologen kan fint være en offline aktivitet. Det sikrer et fælles fokus. Klasseledelsens elementer er styring og kontakt. Derfor kan det være en god ide at inddrage eleverne i beslutningerne. Faktisk viser Søren Hebsgaards undersøgelse, at eleverne også selv er begyndt at efterspørge handling på området. Lad os installere elementer af langsomhed, meditative aktiviteter, skærmfrie tidsrum og fordybelsestvang. Det er OK at råbe: "SLUK!"

Hvad gør de i Silicon Valley? Her er medarbejderne begyndt at prioritere analoge skoler med tavler og kridt.

Litteratur og inspiration

Kristeligt Dagblad. d. 26/5-2017. Debattører: Mobilafhængighed er ved at undergrave vores kultur.

Deadline 2230 d. 26/5-2017. Debat med Lone Frank, Imran Rashid og Jesper Aagaard.

Berlingske d. 29/3-2014. Anette Prehn. Net-zapperi ødelægger indlæringen.

Aarhus Studenderradio. Den Spændte Hjelm 2/9-2016. Teknologi i klasseværelset.

Politiken.dk d. 5/6-2017. Mobilen spolerer i stigende grad gymnasieelevers koncentrationsevne.

 

 

 

Undervisningens mål og midler

Undervisningens mål og midler

The Rythm of Education

The Rythm of Education