Sekvensering fastholder elevernes fokus

Sekvensering fastholder elevernes fokus

“Fortællinger består af begivenheder sat sammen i sekvenser med et plot over et tema. (...) Det handler også om at have episoder til rådighed, som kan forbindes til andre episoder, så der kan skabes fortællinger om dem.”
— Narrativ praksis i skolen, af Anette Holmgren og Martin Nevers. Hans Reitzels Forlag 2012, side 70.

Tydeliggør sekvenserne og deres indbyrdes kobling

Forskning peger på, at vi højst kan holde fokus i 25 minutter ad gangen. Sekvensering vil sige at inddele sin undervisning i mindre sekvenser eller "bidder". Sekvenserne skal sættes sammen i en logisk forlængelse af hinanden og kobles til hinanden. Tydeliggør de forskellige sekvenser: skriv dem op på tavlen ved timens begyndelse. Undervisningen bør være gennemsyret af transparens. Det skal være tydeligt for eleverne: hvor kommer vi fra? hvor står vi nu? og hvor er vi på vej hen? Vær også tydelig, når du skifter fra en sekvens til en anden. Sekvenserne kan have en varighed af 20-30 minutter, suppleret med afbræk som f.eks Walk and Talk, afspændingsøvelser, Youtube-klip, summegrupper, skriveøvelser, sang, digtoplæsning eller brain-breaks. FIMME strukturen kan sikre, at sekvenserne er logisk koblet sammen. Sekvensering og variation kan også handle om vekslen mellem det abstakte og konkrete, det kendte og ukendte, det nære og det fjerne, mellem induktion og deduktion. 

Eksempel på sekvensering

Her er et eksempel på sekvensering af 90 minutters samfundsfag:

  1. Dagens mål ("at kunne redegøre for magtformer og - på baggrund af magtbegrebet - analysere aktuelle problemstillinger) og "fra sidst": summegrupper (10 minutter)
  2. Matrixgruppearbejde 1 - (30 minutter)
  3. Brain-breaks/Youtube (5 minutter)
  4. Matrixgruppearbejde 2 - (25 minutter)
  5. Kort opsamling: ahaoplevelser og dagens pointer (15 minutter)
  6. Lektie til næste gang - introduktion af centrale begreber/modeller (5 minutter)

Se flere eksempler på sekvensering og variation her

Hvilke erfaringer har du med sekvensering? Gør vi eleverne en bjørnetjeneste - i et uddannelsessystem som også kræver fastholdelse og fordybelse i mere end 20 minutter ad gangen - eller er det et senmoderne vilkår? Skriv i kommentarfeltet herunder.

Inspiration og litteratur

Pæd-Pixi. Af Nicolas Marinos, Allan Vendelbo Gori og Morten Meisner. SDU 2015. 

 

 

Professionelt nærvær - 10 råd til relationsarbejdet

Professionelt nærvær - 10 råd til relationsarbejdet

Pædagogikum: god kobling mellem teori og praksis - af Brian Toft Mouridsen

Pædagogikum: god kobling mellem teori og praksis - af Brian Toft Mouridsen