Motivation - noget elever har eller ikke har?

Motivation - noget elever har eller ikke har?

Dynamisk motivationsbegreb

"Den vigtigste overordnede pointe i den nyere motivationsteori er, at motivation ikke er noget, elever enten har eller ikke har, men er noget dynamisk, der har at gøre med deres opfattelser af sig selv, deres måde at lære på og deres egne forudsætninger og deres syn på årsagerne til, at det går dem godt eller dårligt i skolen." (Dorte Ågård. Motivation. Frydenlund 2015, side 16).

Mette Pless er inde på det samme: "Normalt når vi taler motivation, så taler vi om noget, der er knyttet til individer. Vi siger, 'han er meget motiveret, eller han er lidt motiveret'. Der er brug for at tale om motivation på en anden måde." (www.videnskab.dk d. 10/8-2015. Sådan bliver elever motiveret i skolen). Den nye forskning i elevers motivation stiller store krav til lærerne: "Det er et krævende arbejde at skabe og fastholde relationerne og kende den enkelte elev. Jeg tror, mange lærere oplever det som en udfordring at skulle navigere i den balance, hvor de også samtidig skal skabe et klasserum, som motiverer eleverne på flere måder." (ibid.)

Ågård retter fokus på de muligheder, lærere har for at påvirke elevers motivation (op.cit. Ågård). Ågård bygger bl.a. sin argumentation på selvbestemmelsesteorien af Edward L. Deci og M. Ryan. Selvbestemmelsesteorien handler om betydningen af tre menneskelige behov: kompetence, tilhørsforhold og selvbestemmelse. Kompetence drejer sig om tilpas udfordring, tilhørsforhold om elevers relation til læreren og selvbestemmelse handler om en grad af kontrol og indflydelse. (ibid. side 20). 

Selvbestemmelsesteorien i praksis

I praksis betyder teorien, at man i undervisningen bør give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt, bruge elevaktiverende arbejdsformer, give dem indflydelse på valg af undervisningsformer og lade dem vælge mellem flere opgaver. (ibid. side 28).

Ydre og indre motivation

Deci og Ryan skelner mellem ydre og indre motivation. Ydre motivation er forbundet med ydre forhold som regler, straf og belønning. Indre motivation er forbundet med en indre lyst til at vide noget, fordi det er interessant. Ågård påpeger, at vi ikke må betragte din indre motivation som den "rigtige" og den ydre som den "forkerte". Hun skriver at "det meste læringsarbejde er forbundet med opgaver, man ikke som udgangspunkt har lyst til (...) Det er derfor også nødvendigt for elever at kunne udvikle realistiske forventninger og strategier til at lave noget, de ikke på forhånd har lyst til. Motivation er også at arbejde, fordi man skal, og fordi man accepterer nødvendigheden." (ibid. side 25). Jo mindre indrestyrede eleverne er, desto større behov for lærerstøtte, rammer, forventninger, struktur "god klasseledelse, og træning af gode arbejdsvaner, som med tiden kan blive indarbejdet og noget, de selv klarer." (ibid.).

Ågårds råd: opsamling

Herunder et udvalg af Ågårds råd.

  1. Tænk ikke elever som enten motiverede eller umotiverede, men tænk istedet over de påvirkningsmuligheder du har. (ibid. side 79-80).
  2. Giv eleverne selvbestemmelse og indflydelse på arbejdsformer og emner. Giv dem også  valgmuligheder mellem opgaver af forskellig sværhedsgrad. (ibid. side 28). 
  3. Giv eleverne optimale udfordringer med en balance mellem udfordringer og forudsætninger. (ibid. side 33-34).
  4. Fokusér i begyndelsen på det eleverne er gode til, anerkend deres arbejde, fremskridt og gode forsøg. (ibid. side 32, 39).
  5. Indlæg mange små faglige individuelle samtaler og giv dem konkret feedback på deres arbejde. (ibid. side 36, 45, 56). 
  6. Gør eleverne bevidste om at "ulyst" ikke kan undgås men skal overvindes. "Lad elever fortælle og inspirere hinanden med gode ideer til at udvikle vedholdenhed..." (ibid. side 68).
  7. Forsøg at skabe gode relationer til alle elever ved f.eks. en god prolog med hilsen, øjenkontakt og smil. (ibid. side 56). Læs også indlægget om professionel nærhed.
  8. Praktisér en tydelig og autoritativ klasseledelse. (ibid.).
  9. Skab sammenhæng mellem stoffet og verden udenfor skolen. (ibid. side 48). Se dig selv som turistguiden som guider og viser eleverne rundt i fremmede verdner, som adskiller sig fra deres egenverdner.
  10. Vis skabeloner og eksempler på godt arbejde. (ibid. side 36).

Citater fra antologien: Unges motivation og læring

"Motivation bør ikke handle om tilfredshed. Uddannelse betyder egentlig at "lede ud", dvs. at flytte de studerende fra der, hvor de er, til et andet sted, og det er en vanskelig proces. (...) Bring risiko ind i diskussionen" (Unges Motivation og læring. 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet. Hans Reitzels Forlag 2013. Gert Biesta, side 141).

"Læreren skal kunne vise eleverne, hvorfor et stofområde er interessant, vigtigt eller nyttigt." (Einar M. Skaalvik, ibid. side 50).

"Styrk deltagerperspektivet (...) og giv dem mulighed for selv at skabe noget. (...) Indføj et konkurrenceelement (...) muligheden for at måle sig med andre virker motiverende." (Birgitte Holm Sørensen, ibid. side 96).

"Tag de unge i hånden. De unge vil guides af nogen, der kan vise dem vej ind i faget og komme med nogle bud på, hvordan faget kan praktiseres og give mening. (...) Styrk kreativiteten. Kreativitet vil sige at skabe nye og værdifulde forandringer i praksis. (...) Fokuser på de sammenhænge, som unge indgår i. Såvel motivation som kreativitet er bundet til situationer og relationer (...) Erkend, at ikke alt kan måles." (Lene Tanggaard, ibid. side 111).

"Fokuser mindre på "umotiverede unge", og anerkend unge som aktive subjekter, der på forskellig vis reagerer på de måder, vi har indrettet uddannelserne og skolen på. Vær på vagt over for entydige konklusioner, og styrk istedet forståelsen for det flertydige, det ambivalente, det konfliktfyldte, det uventede, bl.a. ved at afsøge forskellige unges perspektiver." (Ulla Ambrosius Madsen, ibid. side 159).

"At blive motiveret er at disciplinere sig selv..." (Mats Trondman. ibid. side 185).

Hvad motiverer dig?

Hvad er motivation for dig? Hvad mener du kan motivere eleverne? Hvad er dine gode råd? Bidrag i kommentarfeltet herunder.

Inspiration og kilder

Dorte Ågård. Motivation. Frydenlund 2015.

Edward L. Deci og Richard M. Ryan. The "what" og "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry 11 (4), 2000.

Unges Motivation og læring. 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet. Hans Reitzels Forlag 2013.

Www.videnskab.dk. d. 10/8-2015. Sådan bliver elever motiveret i skolen

Www.eva.dk. Magasinet undervisning, 2016. Motivation - plakat a2. + artikel: 5 former for motivation

Min gode kollega og spilmakker Søren Lindgreen.

 

Narrativ praksis: indtryk og aftryk i undervisningen

Narrativ praksis: indtryk og aftryk i undervisningen

Rettepraksis: Spar tid på rettearbejdet – af Lasse Wikman

Rettepraksis: Spar tid på rettearbejdet – af Lasse Wikman