6 råd til bedre elevaktivitet

6 råd til bedre elevaktivitet

Bedstemors 1. lov

Bedstemors 1. lov hedder: "Den der arbejder, lærer noget". Her er seks opsummerende råd til bedre elevaktivitet. Læs også de bagvedliggende indlæg.

  1. Når du forbereder dig: Tænk i variationsmuligheder. På hvor mange forskellige måder kan stoffet gennemgås? Brug listen med elevaktiverende arbejdsformer (klik her). Lav en overordnet planlægning med sekvenser og overskrifter og husk at undervisning involverer sprækker og en smuk risiko (klik her).
  2. Gør eleverne medansvarlige for dele af undervisningen: Lav øvelser hvor eleverne skal strukturere, formidle og producere viden og undervise hinanden. Det kan f.eks. være: spørgsmål-svar-bedøm (klik her) med faglige mindstekrav. "Gør arbejdet med at udvikle cases og eksempler til en studenteropgave", skriver Maria Duclos Lindstrøm i gæstebloggen (klik her). Lav også kreaøvelser og skriveøvelser: F.eks: "Skriv et kort digt eller rap, hvor minimum to begreber indgår" eller "Skriv et brev til din bedstemor i et letforståeligt sprog, hvor du forklarer en teoretiker eller to sammenhængende begreber". Indtænk også øvelser med fysisk udfoldelse, f.eks. Walk and Talk.
  3. Brug begrebskort: de forener faglighed og elevaktivitet. Brug f.eks. Frayers model eller køb opgavekortene til "kort om samfundsfag", som jeg har udviklet sammen med Søren Lindgreen. Opgavekortene - som kan bruges i alle fag - indeholder bl.a. skriveøvelser, kreative øvelser, CL øvelser, konkurrencer, quizzer, huskeøvelser, synopsisøvelser, freestyle øvelser, argumentationsøvelser og rollespilsøvelser. Læs indlægget om begrebskort (klik her).
  4. Fin-tune din spørgeteknik og brug ressourcerne i klasserummet. Stil kun ét spørgsmål ad gangen efterfulgt af pause, optag svaret og spørg videre frem. Stil både åbne, lukkede og autentiske spørgsmål og stil spørgsmål på flere taksonomiske niveauer. Læs indlægget om spørgeteknik (klik her).
  5. Få et benspænd af en kollega. F.eks: "Du må ikke stå ved tavlen de første 20 minutter af den næste time". Benspænd får øjnene op for flere måder at undervise på. Læs indlægget om benspænd (klik her).
  6. Bliv inspireret af Dorte Ågård, som betoner lærer-elev-relationen, herunder f.eks. øjenkontakt, non-verbal kommunikation, den fysiske indretning af klasserummet, venlig og struktureret klasseledelsesstil. Se uddrag og konklusioner fra hendes ph.d.-afhandling (klik her).

Hvilke punkter synes du er vigtige? Har du andre forslag eller tilføjelser? Del meget gerne dine erfaringer og tanker i kommentarfeltet herunder.

 

Kilder og inspiration

Undervisningsblog af Eva Pors: 111variation.dk

Læringspyramiden (klik her)

Dorte Ågårds ph.d.-afhandling: Motiverende relationer. Lærer-elev-relationer i gymnasieundervisning (klik her) + ph.d.-forsvar (klik her) + 2 seneste bøger: Klasseledelse i ungdomsuddannelserne (2016) (klik her) og Motivation (2015) (klik her).

Interview med Dorte Ågård i folkeskolen.dk d. 20/3-2015. Sådan motiverer du dine elever.

www.videnskab.dk. d. 12/8-2014. Gym-elever: Sådan får vi den perfekte undervisning.

Undervisning i automatiseringens tidsalder - af Søren Lindgreen

Undervisning i automatiseringens tidsalder - af Søren Lindgreen

Aparte-tricket giver fornyet energi - af Jakob Pindstrup

Aparte-tricket giver fornyet energi - af Jakob Pindstrup