3 ting du skal gøre før undervisningen

3 ting du skal gøre før undervisningen

Den gode undervisning

Den gode undervisning kræver brugen af en række værktøjer og samtidig evnen til at skabe plads til det uforudsigelige: den menneskelige faktor. Herunder mit bud på 3 ting du skal gøre før undervisningen: strukturer, komponér og specialiser. Jeg har også lavet en lille folder om undervisningens 10 komponenter, som jeg meget gerne deler ud! Den kan du få tilsendt, hvis du sender mig en mail: jeppe@lektionen.dk.

#1 - Strukturer

God undervisning kræver forberedelse, men overforberedelse nedslider på længere sigt den gode underviser. Strukturer din undervisning med rutiner og ritualer. Lav en overordnet planlægning med sekvenser, forløb og overskrifter. Undgå for mange detaljer. Tænk i variationsmuligheder og planlæg ud-af-huset aktiviteter. Husk at undervisning involverer sprækker, improvisation og risici. Undervisning er, ifølge Gert Biesta, noget der kommer udefra og "bringer noget radikalt nyt med sig" (Gert J. J. Biesta. Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik, side 78.) Læreren skal tilføje noget til undervisningssituationen, der ikke var til stede i forvejen og skal ikke afholde sig fra at stille "vanskelige spørgsmål og præsentere eleverne for ubekvemme sandheder" (ibid. side 85.)

#2 - Komponér

God undervisning er god historiefortælling. Planlæg gode historier, sjove anekdoter, centrale problemstillinger og illustrative eksempler. "Læreren skal både være en god historiefortæller, en meningsskaber og en praktisk iscenesætter af øvelser og eksperimenter, der kan give eleverne en fornemmelse af læring, beherskelse og mestring af stoffet (...) Der skal være faste, stabile og forudsigelige meningsskabende strukturer og rutiner, der kan udgøre grundlaget for de vilde indre bevægelser med fantasiens og forestillingens styrke. Og det skal samtidig være sjovt, være pirrende."(Narrativ praksis i skolen, Anette Holmgren og Martin Nevers (red.). Hans Reitzels Forlag 2012, side 22). En klassisk historiefortælling har, ifølge Aristoteles, altid en begyndelse (prolog) hvor nysgerrigheden pirres og fantasien stimuleres, en midte og en afslutning (epilog) med en kort opsummering og perspektivering. De gode historier og eksempler gør undervisningen levende og nemmere at huske. De gode fortællinger tager ofte udgangspunkt i et problem. Derfor bør undervisningen tage udgangspunkt i et godt problem og historien om, hvorfor et problem er et problem, og hvorfor det er godt at arbejde med. Vær på udkig efter anekdoterne og del dem med dine kollegaer.

#3 - Specialiser

Den gode underviser er den passionerede specialist. Find din faglige niche som underviser og oprethold et levende og udforskende forhold til det faglige indhold. Din specialviden kan være en prisme til faget og være noget, der skaber en rød tråd for dig og eleverne. Specialviden giver autenticitet som vil bliver efterspurgt. "Alle læreres opgave er at holde lidenskaben for at lære i live." (Dylan Wiliam i Læringens idéhistorie, 7:7. dr.dk d. 15/11-2016).

Hvad mener du den gode undervisning er? Hvad skal man gøre før undervisningen? Bidrag meget gerne i kommentarfeltet herunder.

4 ting du skal gøre under undervisningen: A Minute to Learn...

4 ting du skal gøre under undervisningen: A Minute to Learn...

Drop håndsoprækningen – lad os nytænke klassediskussionen

Drop håndsoprækningen – lad os nytænke klassediskussionen