4 ting du skal gøre under undervisningen: A Minute to Learn...

4 ting du skal gøre under undervisningen: A Minute to Learn...

A Minute to Learn.. A Lifetime to Master

Othello hedder brætspillet. Min bedste ven spillede det altid med sin mormor. Spillets undertitel er: "A Minute to Learn...A Lifetime to Master". Det kunne også være et slogan for livslang læring: du bliver aldrig færdig, så husk også at give dig selv fri!

Sidst skrev jeg om tre ting du skal gøre før undervisningen. Her følger mit bud på 4 ting, du skal gøre under undervisningen: varier, inddrag, styr og spørg. Næste indlæg handler om 3 ting du skal gøre efter undervisningen. Som nævnt har jeg lavet en lille folder, som jeg meget gerne deler ud! Mail til mig jeppe@lektionen.dk og få den tilsendt.

#1 - Varier

Den gode undervisning er varierende. Undervisningen skal vekselvirke mellem læreroplæg, elevaktiverende arbejdsformer og faglige lege. Faglige lege er en glimrende variationsmulighed i den daglige undervisning. Varier også tempo, dyrk både hurtighed og langsomhed. Tænk timen som et cykelløb med en prolog og epilog. Prologen kan være et digt, noget visuelt, pointer fra sidste time eller en tipskupon. Epilogen kan være centrale pointer, hurtigskrivning eller introduktion af lektien til næste time.

#2 - Inddrag

Den gode undervisning inddrager eleverne og relaterer til deres livsverden. Giv eleverne selvbestemmelse og valgfrihed. De skal kunne vælge mellem forskellige typer af opgaver. F.eks. er jeg blevet inspireret af Eva Pors lektie-menukort, hvor eleverne selv får lov at vælge hvordan de vil arbejde med lektien. De kan vælge elementer, det vil sige opgaver/øvelser, fra både forretten, hovedretten og desserten. Gør dem også medansvarlige for dele af undervisningen: lav øvelser hvor eleverne skal strukturere, formidle og producere viden og undervise hinanden. Stoffet skal åbne sig for eleven og og eleven skal åbne sig for stoffet. Du skal hjælpe med organiseringen og struktureringen af det faglige stof.

#3 - Styr og kontakt

God undervisning handler om både høj styring og kontakt. Forsøg at være den venlige autoritet og giv klare instruktioner. Varm rummet op relationelt ved timens start. Dorte Ågård understreger i denne forbindelse behovet for klasseledelse: "Eleverne bliver afledt på så mange måder blandt andet digitalt, at klasseledelse og rammesætning er fuldstændig afgørende for at kunne arbejde fagligt." (Gymnasieforskning nr. 8. september 2016. Venlige lærere styrer retningen. Side 24.). Ågård henviser til hollandsk forskning og bl.a. Theo Wubbels. Han siger om høj styring og positiv kontakt: "Mange rutinerede lærere kan klare den balancegang forholdsvis let, mens nye lærere oplever, at det er svært at være venlig og samtidig styre. De tror, at hvis de skal have styr på klassen, er de nødt til at være ubehagelige og uvenlige." (Theo Wubbels i gymnasieforskning.dk d. 23/4-2015. Succesfulde lærere er venlige og tager styringen.). Overvej bordopstilling og indlæg tidsrum til små samtaler med enkeltelever. Udforsk forskellige lærerroller: f.eks. provokatør, inspirator, turistguide eller entertainer. Find din egen stil.

#4 - Spørg

Den gode underviser sikrer sig, at eleverne har forstået stoffet og problemstillingerne. Gør aktivt brug af spørgeteknik og tydelig feedback. Stil kun ét spørgsmål ad gangen efterfulgt af pause. Stil spørgsmål på forskellige taksonomiske niveauer. Stil både åbne, lukkede og autentiske spørgsmål (spørgsmål som du ikke selv kender svaret på). Indoptag svar og spørg videre frem. Brug de autentiske spørgsmål til at gribe fat i deres forforståelse. Drop håndsoprækningen!

Hvad mener du man skal gøre under undervisningen? Bidrag meget gerne i kommentarfeltet herunder.

3 ting du skal gøre efter undervisningen

3 ting du skal gøre efter undervisningen

3 ting du skal gøre før undervisningen

3 ting du skal gøre før undervisningen